72 societăţi pe acţiuni sunt avertizate de CNPF

Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prescris prin Hotărârea nr. 40/8 din 15 august, 2014 persoanelor cu funcții de răspundere ale 72 societăți pe acțiuni din Republica Moldova să prezinte la CNPF şi publice în presă rapoartele anuale asupra valorilor mobiliare pentru anul 2013, până la 28 septembrie, 2014. 

Cauza acestei Hotărâri este nerespectarea prevederile legislației în partea ce se referă la dezvăluirea informației și anume prezentarea la CNPF şi publicarea în presă a rapoartelor anuale asupra valorilor mobiliare pentru anul 2013.

Toate societățile pe acțiuni din Republica Moldova care sunt de interes public sunt obligate să dezvălui informația, prin prezentare la CNPF a rapoartelor şi publicarea lor în presă până la 10 aprilie, iar instituțiile financiare până la 10 mai. 

Societățile pe acțiuni de interes public conform Legii nr. 1134-XIII din 02.09.97 „privind societățile pe acțiuni”, sunt acele societăți care întrunesc următoarele criterii:

 • au un capital social în mărime  de cel puţin 500 mii lei şi un număr de 50 şi mai mulţi acționari;
 • acţiunile societăţile sunt în listing la bursa de valori;
 • sunt bănci licenţiate, companii de asigurări, fonduri de investiţii, fonduri nestatal de pensii, societăţi supuse privatizării.

Raportul anual asupra valorilor mobiliare conform Instrucției CNPF „cu privire la conținutul, modul de întocmire, prezentare și publicare a raportului anual asupra valorilor mobiliare al societății”, conține informație despre:

 • lista insiderilor şi acţiunile deţinute;
 • lista persoanelor care intră în componența organelor de conducere şi acțiunile deținute;
 • lista persoanelor afiliate societății;
 • lista acționarilor care dețin cel puțin 5% din acțiunile societății;
 • lista persoanelor juridice în al căror capital social societatea deține cel puțin 25%;
 • lista filialelor şi reprezentanțelor societății;
 • activitatea financiar-economică a societății (raportul financiar);
 • acțiunile societății (numărul total emise, numărul total răscumpărate sau achiziționate, clasa, dividendele plătite).

În momentul în care până la 28 septembrie, 2014 societățile nu vor dezvălui informația, atunci persoanele cu funcții de răspundere vor fi sancționați conform Codului Contravențional.

Societățile vizate în această Hotărâre sunt:

S.A. „ARTEZIANA-17”
S.A. „AVICOLA-TALMAZ”
S.A. „CIMS-73”
S.A. „AUTOSERVICE-PÎRLIŢA”
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ   „FABINDLAPTE” S.A.
S.A. „ÎNTREPRINDEREA DE COLECTARE ŞI DESFACERE ANENII NOI”
S.A. PENTRU APROVIZIONARE ȘI DESFACERE „AGROINDSERVICE”
ÎNTREPRINDEREA MIXTĂ „VELA” S.A.
S.A. „AGROTEHNICA (STRĂȘENI)”
S.A. „MOBISTIL”
S.A. „CERAMICA”
S.A. „ELECTRON-SERVICE”
S.A. „FERTILITATEA-HÎNCEŞTI”
S.A. „VINDECEA LG”
S.A. „AVICOLA-BUCOVĂŢ”
S.A. „FABRICA de PRODUSE LACTATE din NISPORENI”
S.A. „AGROPETROL”
S.A. „CODRU (CHIȘINĂU)”
S.A. „ALET”
Î.P.P.A.C. „DIONISIMUS” S.A.
S.A. DE MONTAJ ŞI CONSTRUCŢII „SMC-4”
S.A. „FABRICA DE CONSERVE ANENII NOI”
S.A. „IALCONSTRUCT”
S.A. „CONSTRUCŢIA-24”
S.A. „SLI”
S.A. ÎNTREPRINDEREA DE ACHIZIŢII ŞI DESFACERE A PRODUCŢIEI AGRICOLE „LIVADA”
S.A. „SANIS-VIN”
S.A. „CAMION”
Î.M. „CEBA-VIN”
S.A. „DRUMURI-CAHUL”
S.A. „LACTATE-TÎRȘIȚEI”
S.C. „MICARNES” S.A.
S.A. „MONTATOR”
Î.M.“TRIFEȘTI” S.A.
S.A. „MOLDOVA-FILM”
S.A. „SUDOR”
S.A. ,,SMA-FERTILITATE”
S.A. ,,CIRCUL DIN CHIȘINĂU”
S.A. ,,CEREALEPROIECT”
S.A. „FABRICA DE CONSERVE OLĂNEȘTI”
S.A. „FERTILITATEA MĂRCULEȘTI”
S.A. „AGROMEC-ZĂBRICENI”
S.A.. „AUTO-REAL”
S.A. „DIANA”
S.A. „FERTILITATEA-OCNIŢA”
S.A. „FERTILITATEA-SOROCA”
ÎNTREPRINDEREA DE COLECTARE ŞI LIVRARE “FRIGORIFER” S.A.
S.A. „GĂINUŞA”
,,ÎNTREPRINDEREA DE COLECTARE ŞI DESFACERE-GLODENI” S.A.
,,ÎNTREPRINDEREA PENTRU REPARAŢIA ŞI DESERVIREA TEHNICII-SÎNGEREI” S.A.
S.A. „MAPAMOND”
S.A. „MEC COMUNAL TRANSPORT”
S.A. „MERCURII”
S.A. „NATUR-TELECON”
S.A. PENTRU ACHIZIȚIE ȘI DESFACERE „NECTAR-NORD”
S.A. „PORUMB”
S.A. „PRUTTRANSAUTO”
S.A. „FABRICA DE VINURI DIN TELENEȘTI”
S.A. „CDC”
S.A. „COMPANIA BUGEAC”
S.A.  „INLAV”
S.A. „MECONS-COMRAT”
S.A. „AGROCON-1”
S.A. „STAȚIUNEA TEHNOLOGICĂ DE MAȘINI CAHUL”
S.A. „FRUCTE”
S.A. „SPECIAL-AUTOSERVICE”
S.A. „FABRICA DE UNT DIN TARACLIA”
S.A. „COMPLEX”
S.A. „BUSUIOC SUD”
S.A. „PEPINERIA PISCICOLĂ ZONALĂ CAHUL”
S.A. „IARGARA-AGROMONTAJ”
S.A. „BAZA INTERGOSPODAREASCĂ DE TRANSPORT AUTO NR. 8”

sursa listei: Anexa Hotărârii CNPF nr. 40/8 din 15 august, 2014

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.