A fost lansată ediţia a 14-a a publicaţiei trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei”

Institutul Naţional de Cercetări Economice a lansat, la 28 octombrie 2014, ediţia a 14-a a publicaţiei trimestriale „Tendinţe în economia Moldovei” – „Moldovan Economic Trends” (MET), iniţiativă susţinută de proiectul „Sprijin pentru Republica Moldova în procesul de implementare ZLSAC”, finanţat de către Uniunea Europeană şi implementat de către European Profiles led Consortium. Tradiţional.

La eveniment au fost prezenţi reprezentanţi ai mediului academic, Ministerului Economiei, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor, Ambasadei Slovaciei, Turciei, Chinei, Băncii Mondiale, oameni de afaceri.

Cu un mesaj de salut din partea conducerii Academiei de Ştiinţe a Moldovei, la manifestare a fost prezent m.c. Ion Guceac, vicepreşedintele AŞM. În luarea sa de cuvânt, vicepreşedintele Guceac a reiterat suportul Academiei de Ştiinţe privind activitatea instituţiilor de cercetare, rezultatele cercetărilor ştiinţifice realizate de acestea şi, în special, impactul pe care-l au aceste activităţi asupra relaţiilor social-economice şi politice din societate. În context, Domnia Sa a subliniat importanţa publicaţiei lansate şi impactul multidimensional ce-l comportă aceasta pentru cei care ne privesc din exterior şi cei interesaţi în a cunoaşte economia Republicii Moldova, cei care doresc să investească sau să contribuie la dezvoltarea sectorului respectiv.

Totodată, a fost subliniată relevanţa publicaţiei care asigură un suport informaţional semnificativ pentru factorii de decizie, care sunt responsabili pentru acest sector important al vieţii sociale şi care ar trebui să conştientizeze realitatea aşa cum este ea. Membrul corespondent Guceac a remarcat impactul major al culegerii pentru cercetători, cei care sunt angajaţi pe calea cercetării, deoarece le oferă un material valoros ce contribuie la dezvoltarea ştiinţei economice şi nu numai. Aceste date oferă un suport extrem de important pentru procesul de elaborare a documentelor de politici şi de creaţie legislativă. Nu în ultimul rând, a fost menţionată importanţa publicaţiei pentru cetăţeanul de rând care trebuie să fie informat corect asupra modului în care statul îi asigură un nivel de trai decent sau care trebuie să i-l asigure potrivit Constituţiei. A felicitat autorii ediţiei curente, dorind succes pentru noi apariţii.

Secretarul de Stat al Ministerului Economiei Republicii Moldova, Lilia Palii a menţionat în cadrul evenimentului de lansare că publicaţia „Tendinţe în Economia Moldovei” reprezintă o platformă de comunicare foarte importantă, iar prognozele realizate de Institutul de Naţional de Cercetări Economice sunt în majoritatea cazurilor foarte aproape de evoluţiile reale în economia naţională. Acestea, precizează demnitarul, asigură un suport favorabil Ministerului, în special, în vederea corelării prognozelor macro-economice.

Importanţa publicaţiei pentru publicul larg a fost remarcată în luarea sa de cuvânt de către Nikos Economou, lider de echipă în proiectul „Sprijin pentru Republica Moldova în procesul de implementare ZLSAC”. Expertul a subliniat că acest fapt justifică interesul programelor Uniunii Europene în susţinerea lansării publicaţiei date.

Publicaţia a fost prezentată de către directorul INCE, dr.hab. Alexandru Stratan şi dr. Victoria Clipa, care au expus cele mai recente tendinţe ce au marcat activitatea social-economică a ţării, în ediţia curentă fiind propusă atenţiei o analiză comprehensivă a rezultatelor primei jumătăţi a anului. De asemenea, au fost prezentate premisele şi constrângerile iminente pentru creşterea economică în acest an, precum şi prognoza actualizată a Institutului Naţional de Cercetări Economice privind evoluţia principalilor indicatori macroeconomici, dar şi o notă de politici ce cuprinde Măsuri de reducere a angajării în sectorul neformal în Republica Moldova.

Experţii au scos în evidenţă câteva tendinţe principale de dezvoltare ale economiei naţionale în acest an şi anume: În prima jumătate a anului, economia naţională a înregistrat o creştere economică anuală de 3,9% – o performanţă bună comparativ cu alte state din regiune – Ucraina, România, Federaţia Rusă. Exporturile şi formarea brută de capital fix au fost principalii factori ce au susţinut creşterea PIB; Majoritatea sectoarelor economiei au avut o influenţă pozitivă asupra creşterii economice, totodată evoluţiile au fost distincte. Agricultura a avut o dinamică sporită în primul semestru şi, plăcut surprinzătoare a fost creşterea de 8,6% a producţiei agricole în primele trei trimestre, comparativ cu perioada similară a anului precedent; Pe fundalul temperării remiterilor, precum şi a câştigurilor salariale reale, veniturile reale ale populaţiei au depăşit cu puţin nivelul anului precedent, fapt ce a influenţat evoluţia anemică a consumului intern, în prima jumătate a anului etc.

Totodată, a fost subliniat faptul că, în contextul materializării riscurilor anticipate la început de an, ce vizează preponderent destabilizarea politică şi perturbarea activităţii economice în zona CSI, precum şi înăsprirea accesului pe piaţa Federaţie Ruse a unor produse moldoveneşti, Institutul Naţional de Cercetări Economice şi-a revizuit prognoza de creştere economică pentru anul 2014 de la 3,7% la 2%.

Autor: Eugenia Tofan,
Sursa: Centrul Media al AŞM

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.