Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor BC „Victoriabank” SA – 20 mai 2016

În conformitate cu Hotărârea Comitetului de Direcție al Băncii (proces-verbal nr.7 din 12 aprilie 2016), în temeiul art.69 al.(3) al Legii nr.1134-XIII din 02.04.1997 privind societățile pe acțiuni, se convoacă Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A. care va avea loc la data de 20 mai 2016, la ora 11:00 în incinta Băncii, pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989 nr. 141, etajul III (Sala de conferinţe).

Înregistrarea participanţilor la Adunarea Generală se va efectua de către Comisia de înregistrare între orele 9:00 – 10:45. Adunarea generală ordinară anuală a acţionarilor se va ţine cu prezenţa acţionarilor.

Ordinea de zi a Adunării:

  1. Cu privire la darea de seamă financiară anuală a băncii pentru anul 2015;
  2. Cu privire la darea de seamă a Consiliului de administraţie pentru anul 2015;
  3. Cu privire la darea de seamă a Comisiei de cenzori pentru anul 2015;
  4. Cu privire la repartizarea profitului anual al băncii pentru anul 2015;
  5. Cu privire la normativele de repartizare a profitului pentru anul 2016;
  6. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori și stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
  7. Cu privire la confirmarea companiei de audit pentru efectuarea auditului obligatoriu ordinar pentru anul 2016 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei;
  8. Cu privire la operarea modificărilor și completărilor în Statutul băncii;
  9. Cu privire la aprobarea modificărilor în Regulamentul Consiliului de administraţie al băncii;
  10. Cu privire la aprobarea modificărilor în Normele cu privire la deţinerea cotelor de participare în capitalul social al B.C. „VICTORIABANK” S.A.

Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea generală, este perfectată conform situaţiei din data de 12 aprilie 2016. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare după data întocmirii listei, dar nu mai târziu de 3 zile înainte de data desfăşurării Adunării generale.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele cu privire la ordinea de zi a Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor, începând cu data de 10 mai 2016 (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.30 şi 14.00-16.00, la sediul băncii (mun. Chişinău, str. 31 august, 141, bir. 201).

Pentru participare la Adunarea Generală, acţionarii vor avea asupra lor buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi documentul care atestă împuternicirile lor (procura perfectată în modul stabilit sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

Relaţii la tel. 022-576350, 022-576351Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.