AmCham Moldova vine în susținerea organizațiilor de microfinanțare și companiilor de leasing

Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham), într-o scrisoare adresată Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF), îşi exprimă îngrijorarea în legătură cu impactul care-l poate avea două proiecte de legi înaintate spre dezbateri publice.

AmCham s-a referit la Proiectul de Lege privind organizațiile financiare nebancare (OFN) şi Proiectul de Lege privind completarea unor acte legislative, ce are drept scop introducerea plăților regulatorii de funcționare şi supraveghere de 0,3% din valoarea medie anuală a activităților desfășurate pentru entitățile supravegheate, şi anume pentru organizațiile de microfinanțare şi cele de leasing.

Potrivit experților din cadrul AmCham, normele propuse de CNPF sunt în detrimentul dezvoltării și evoluției industriei de creditare nebancară, care vor duce la creșterea poverii regulatorii și birocratizarea excesivă a activității organizațiilor de microfinanțare și a companiilor de leasing, prin implementarea unei serii de reglementări prudențiale caracteristice instituțiilor depozitare, propuneri ce sunt contrare recomandărilor elaborate de experții Băncii Mondiale și a Corporației Financiare Internaționale.

AmCham atenționează că, în „Ghidul pentru Dezvoltarea Leasingului în Economiile Emergente”, elaborat de Corporația Financiară Internațională, se menționează că reglementarea sectorului de leasing financiar, la etapă de sub-dezvoltare a acestuia ca industrie, este dăunătoare pentru economie şi că cel mai eficient regulatoreste piața, neconturându-se necesitatea unei supravegheri prudențiale.

Totodată, AmCham menţionează că, organizațiile de microfinanțare și companiile de leasing, fiind societăți nedepozitare, nu trebuie să cadă sub incidența unor reglementări prudențiale. Fondatorii OFN-urilor însuşi sînt interesați de a stabili în politica proprie internă de acordare a împrumuturilor o structură eficientă a portofoliului de împrumuturi, o politică internă privind gestiunea riscurilor, etc, având în vedere conjunctura de piață, necesitățile şi particularitățile clientelei.

În scrisoare se mai invocă o serie de deficiențe majore ale proiectului de lege dar şi argument în susținerea opiniei enunțate de AmCham.

Scrisoarea AmCham către CNPF

Proiectul de Lege cu privire la organizațiile financiare nebancare

Nota informativă la Proiectul de Lege cu privire la organizațiile financiare nebancare

Analiza impactului de reglementare la Proiectul de Lege cu privire la organizaţiile financiare nebancare

Sursa: Camera de Comerț Americană din Moldova / Comisia Naţională a Pieţei Financiare

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.