Aviz de convocare a Adunării generale extraordinare a acționarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A.

În conformitate cu Hotărârea Comitetului de Direcție al Băncii (proces-verbal Nr. 12 din 03 iunie 2016), se convoacă Adunarea Generală Extraordinară a acţionarilor B.C. “VICTORIABANK” S.A. care va avea loc la 08 iulie 2016, la ora 11:00 în incinta Băncii, pe adresa: mun. Chişinău, str. 31 august 1989, nr. 141, etajul III (Sala de conferinţe).

Înregistrarea acţionarilor se va efectua între orele 9:30 – 10:55. Adunarea Generală va fi ţinută cu prezenţa acţionarilor.

Ordinea de zi a Adunării:

  1. Cu privire la alegerea noii componenţe a Consiliului de Administraţie B.C. „VICTORIABANK” S.A. și stabilirea cuantumului remuneraţiilor şi compensaţiilor pentru membrii Consiliului de Administraţie.
  2. Cu privire la alegerea Comisiei de cenzori a B.C. „VICTORIABANK” S.A. și stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor ei.

Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală, este perfectată conform situaţiei la data de 03 iunie 2016. Modificările în lista acţionarilor se vor efectua în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Acționarii care deţin cel puţin 5% din acţiunile cu drept de vot ale Băncii au dreptul să propună candidați pentru membrii Consiliului de Administrație și Comisiei de Cenzori nu mai târziu de 20 de zile până la data ţinerii Adunării Generale.

Acţionarii pot lua cunoştinţă de materialele ce vor fi examinate la Adunarea Generală începând cu data de 28 iunie 2016 (în zilele de lucru) între orele 09.00-12.30 şi 14.00-16.00 la sediul Băncii (mun. Chişinău, str. 31 august, 141, bir. 201).

Pentru participare la Adunare, acţionarii vor avea asupra sa buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor – şi documentul care atestă împuternicirile lor (procura perfectată în modul stabilit de legislaţie sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).

Relaţii la tel. 022-576350, 022-576351Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.