Aviz privind convocarea Adunării Generale Anuale a acţionarilor BC “Energbank” S.A. – 19.04.2016

În conformitate cu hotărîrea Consiliului BC „ENERGBANK” S.A. nr.03 din 15/03/2016, Сomitetul de Conducere al Băncii Vă aduce la cunoştinţă decizia privind convocarea Adunării Generale Anuale cu prezenţa acţionarilor pentru ziua de 19/04/2016, ora 11.00 pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, cu următoarea ordine de zi:

 1. Cu privire la raportul financiar al Băncii pentru anul 2015.
 2. Cu privire la raportul Consiliului Băncii pentru anul 2015.
 3. Cu privire la raportul Comisiei de Cenzori pentru anul 2015.
 4. Cu privire la indicatorii de bază ai planului de afaceri pentru anul 2016.
 5. Cu privire la completări şi modificări în Statutul Băncii.
 6. Cu privire la completări şi modificări în acte normative ale Băncii:
  • Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor
  • Regulamentul Consiliului
  • Regulamentul Comisiei de Cenzori
  • Regulamentul privind modul de acordare a accesului acţionarilor sau deţinătorilor de obligaţiuni la documente.
 7. Cu privire la repartizarea profitului Băncii.
 8. Cu privire la stabilirea cuantumului remunerării şi stabilirea retribuţiei muncii membrilor Consiliului, Comisiei de Cenzori şi lucrătorilor Băncii conform rezultatelor anului 2015.
 9. Cu privire la alegerea membrului Consiliului Băncii
 10. Cu privire la alegerea membrilor Comitetului de Conducere a Băncii.
 11. Cu privire la aprobarea organizaţiei de audit a Băncii pentru anul 2016 şi stabilirea cuantumului retribuţiei serviciilor acesteia.

Informaţie suplimentară:

 • Adunarea va avea loc cu prezenţa acţionarilor;
 • Lista acţionarilor, care au dreptul să participe la Adunarea Generală Anuală va fi întocmită de către Societatea de Registru “Grupa Financiară”S.A la data de 15.03.2016;
 • Acţionarii pot lua cunoştinţă cu materialele privind ordinea de zi la oficiul central al Băncii, începînd cu 08.04.2016, de la orele 09-00 pînă la 16-00, pe adresa: mun. Chişinău, str. Tighina 23/3, sala de sedinţe;
 • Înregistrarea participanţilor la Adunarea va fi efectuată de către comisia de înregistrare între orele 10-00 şi 10-50;
 • Informaţii suplimentare le puteţi primi la telefonul (373-22) 858-038, 264-738.

Pentru participare la Adunare, acţionarii vor prezenta buletinul de identitate (paşaportul), iar reprezentanţii acţionarilor şi actul ce atestă împuternicirea (procura perfectată în modul stabilit de legislaţia în vigoare sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.