BNM a propus un proiect care va acorda mai multă siguranţă în utilizarea cardurilor bancare

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a venit, din 8 aprilie 2015, cu un proiect de  modificare şi completare a Regulamentului cu privire la cardurile de plată, care este supus consultării publice.

Elaborarea și adoptarea acestui proiect derivă din necesitatea stabilirii cerințelor suplimentare pentru băncile care intenționează să presteze servicii de asigurare a finalității decontărilor aferente operațiunilor în moneda națională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, precum și din necesitatea sporirii gradului de transparență la realizarea operațiunilor la ATM-uri (bancomate) prin intermediul cardurilor de plată emise atât în rețeaua proprie, cât și de un alt prestator de servicii de plată.

Prevederile de bază ale proiectului vizează stabilirea cerințelor suplimentare pentru băncile care intenționează să presteze servicii de asigurare a finalităţii decontărilor, informarea deținătorilor de carduri asupra perceperii comisioanelor la realizarea operațiunilor de plată la ATM-uri, precum și a cerințelor față de informația care urmează a fi pusă la dispoziția deținătorilor de carduri în cazul blocării/reținerii cardurilor la ATM.

Noile cerinţe stabilite de BNM pentru prestatorii de servicii de plată care permit realizarea operațiunilor de plată la ATM prin intermediul cardurilor de plată emise, sunt:

 • să informeze deținătorii de carduri de plată emise din rețeaua proprie despre comisioanelor care vor fi percepute;
 • să informeze deținătorii de carduri de plată emise de un alt prestator de servicii de plată despre comisioanele care vor fi percepute prin intermediul unui mesaj de atenționare privind aplicarea comisionului;
 • să informeze deţinătorul cardului de plată, prin semnal video de avertizare pe ecranul ATM-ului în cazul blocării/reținerii cardului de plată la ATM-ul, privind termenul maxim în care deţinătorul cardului de plată poate reintra în posesia cardului de plată şi să indice numărului de telefon la care poate să apeleze, precum și intervalul orar în care poate contacta prestatorul de servicii de plată.

Pentru ca o bancă să obţină permisiune de la BNM pentru prestarea serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor aferente operaţiunilor în monedă naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta va trebui:

 • să deţină o perioadă de activitate în calitate de instituție financiară de cel puţin 3 ani;
 • să dețină statut de membru principal (participant direct) în cadrul sistemului de plăţi cu carduri de plată în cadrul căruia intenționează să presteze servicii de asigurare a finalităţii decontărilor.
 • să nu deţină înregistrate încălcări a limitelor indicatorilor de prudenţă stabilite de BNM, în decursul ultimelor 12 luni de activitate;
 • să nu deţină înregistrate sancţiuni sau alte măsuri prevăzute din Legea instituţiilor financiare nr. 550-XIII din 21 iulie 1995, în decursul ultimelor 12 luni de activitate
 • să nu deţină înregistrate măsuri de sanare financiară pentru deținătorii de cote substanțiale în capitalul său;

Băncile vor mai fi obligate:

 • să dispună de proceduri de gestionare şi control al riscurilor în cadrul proceselor aferente decontărilor ce țin de operațiunile în monedă națională efectuate cu carduri de plată;
 • să se asigure că personalul implicat în procesul de decontări deţine calificarea necesară;
 • să implementeze un mecanism clar de raportare a cazurilor de incidente înregistrate.

Impactul estimat al proiectului  este evitarea riscurilor (riscul de credit, riscul de lichiditate, riscul operaţional) aferente prestării serviciilor de asigurare a finalităţii decontărilor privind operaţiunile în moneda naţională efectuate cu carduri de plată pe teritoriul Republicii Moldova, protecţia drepturilor utilizatorilor, precum și sporirea gradului de transparență la realizarea operațiunilor prin intermediul ATM-urilor.

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.