BNM: Au fost aprobate primele regulamente de temelie pentru trecerea la Basel III

standarde bancare

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat un set de acte normative pentru punerea în aplicare, la prima etapă, a Legii privind activitatea băncilor, conform cerințelor Basel III și armonizat cu reglementările Uniunii Europene în domeniu, cunoscute cu denumirea Pachet CRD IV/CRR.

Astfel, au fost adoptate nouă regulamente, care se referă la fondurile proprii ale băncilor și cerințele de capital, amortizoarele de capital ale băncilor, tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate, tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de bănci, tratamentul riscului operațional pentru bănci potrivit abordării de bază și abordării standardizate, tratamentul riscului de piață potrivit abordării standardizate, tratamentul riscului de decontare/livrare pentru bănci, calculul de către bănci al ajustărilor specifice și al ajustărilor generale pentru riscul de credit, precum și Regulamentul cu privire la auditul extern al băncilor.

Totodată, a fost aprobată Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP în scopuri de supraveghere și modificată Instrucțiunea cu privire la modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale.

Noile documente pun un accent sporit pe disponibilitatea capitalului pentru a acoperi riscurile din activitatea băncilor și introduc noi cerințe față de structura acestuia. Suplimentar, sunt stabilite cerințe față de pragurile minime de capital pe niveluri în funcție de calitate. Structura activelor ponderate la risc a fost revăzută, pentru o mai bună captare a riscurilor. Astfel, activelor mai sigure li se atribuie o alocare de capital mai scăzută, în timp ce activele cu grad de risc sporit primesc o pondere mai mare și, respectiv, implică o cerință mai mare de capital.

Ca principiu nou al reglementării, Basel III prevede acoperirea cu capital a mai multor tipuri de risc față de cele care erau acoperite de Basel I, și anume a riscului de piață și a celui operațional. Alte riscuri urmează a fi acoperite prin metode interne de gestiune. În consecință, băncile trebuie să mențină un cadru de administrare a riscurilor, care include politici şi proceduri de administrare, identificare, evaluare, monitorizare şi control în timp util al riscurilor.

În paralel, Basel III introduce noi norme menite să sporească eficacitatea supravegherii riscurilor de către organul de conducere al băncii, precum și din partea BNM.

În anul 2016, Banca Națională a Moldovei a aprobat Strategia de implementare a standardelor Basel III, în contextul executării angajamentelor asumate în cadrul Acordului de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană.

Experții străini din cadrul proiectului de asistență tehnică Twinning, finanțat de către UE și desfășurat în perioada 2015-2017 cu ajutorul Băncii Naționale a României și Băncii Centrale a Olandei, au susținut BNM în procesul de consolidare a cadrului de supraveghere prudențială prin armonizarea cu standardele băncilor centrale din Uniunea Europeană.

Proiectul a avut ca obiectiv îmbunătățirea legislației bancare, orientate spre afirmarea unui sector bancar solid şi competitiv. Prevederile legii privind implementarea cadrului Basel III vor intra în vigoare treptat, pentru a asigura adaptarea băncilor autohtone.Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.