Când încep activitatea „Administratorii autorizați” în procesele de insolvabilitate?

La începutul lunii ianuarie 2015 a intrat în vigoare Legea nr. 161 din 18.07.2014 cu privire la administratorii autorizați, publicată în Monitorul Oficial Nr. 293-296 din 03.10.2014, prin care toți administratorii proceselor de insolvabilitate sunt obligați să obțină „autorizație pentru activitatea de administrator”, scrie juristul Corneliu Gandrabur pe blogul său.

După publicare, în rândul administratorilor proceselor de insolvabilitate, care activează în prezent, au apărut întrebări cu privire la termenul de când vor începe activitatea în baza autorizațiilor (?), precum și ce se întâmplă cu procesele administrate de ei, începând cu data de 01 ianuarie 2015 (?), data intrării în vigoare a Legii nr. 161 din 18 iulie 2014. Unii dintre administratori consideră că vor fi în imposibilitatea să administreze întreprinderile insolvabile până la obținerea autorizației de la Ministerul Justiției.

În prezent, administratorii proceselor de insolvabilitate sunt desemnați în temeiul art. 73 din Legea nr. 632 cu privire la insolvabilitate, abrogată parțial. Conform normei în vigoare, în calitate de administrator al insolvabilității sau de administrator provizoriu (denumiţi în continuare administrator) se desemnează o persoană fizică înregistrată în calitate de întreprinzător individual, independentă faţă de creditori şi debitor. Pentru a putea fi desemnat în calitate de administrator al insolvabilității, persoana fizică trebuie să corespundă următoarelor criterii:

  • să fie cetăţean al Republicii Moldova, cu domiciliu permanent pe teritoriul ei;
  • să aibă studii superioare în unul din următoarele domenii: administrativ, juridic, economico-financiar sau tehnic;
  • să aibă o experienţă de cel puţin 5 ani de activitate în unul din următoarele domenii: administrativ, juridic, economico-financiar sau tehnic;
  • să dispună de certificat de instruire profesională în vederea desfăşurării activităţii de administrator;
    să nu aibă antecedente penale.

Începând cu luna martie 2013, procesele de insolvabilitate se desfășoară în conformitate cu noua Legea a insolvabilității nr. 149, care a intrat în vigoare începând cu luna martie 2013. Însă, din noua lege nu se aplică art. 63, cu privire la desemnarea administratorului. Conform normei nominalizate, administratorul insolvabilităţii şi administratorul provizoriu (denumiţi în continuare administrator) sunt persoane fizice desemnate de către instanţa de insolvabilitate să exercite atribuţiile prevăzute de lege în perioada de observaţie, în procesul de insolvabilitate şi în procedura de restructurare a debitorului. Lichidatorul este o persoană fizică desemnată de către instanţa de insolvabilitate să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii falimentului şi al procedurii simplificate a falimentului şi să exercite atribuţiile stabilite de lege sau de instanţa de judecată (Prevederile acestui articol urmează să fie aplicate tocmai după ce va fi abrogat art. 73 din Legea nr. 632 din 2001).

Legea nr. 161 din 2014, nominalizată și mai sus, prevede că Executivul și Legislativul au la dispoziție 6 luni (ianuarie – iunie 2015) să aducă legislația în vigoare în concordanță cu Legea menționată. Respectiv, până la modificarea legislației, administratorii proceselor de insolvabilitate urmează să activeze în conformitate cu art. 73 din Legea insolvabilității nr. 632 din 2001. Astfel, până la abrogarea art. 73 din Legea nr. 632, administratorii vor activa în baza certificatelor de calificare obținute anterior, înregistrați în calitate de întreprinzători individuali. Potrivit Legilor nr. 632 din 2001, 149 din 2012 și 161 din 2014,autorizația obținută de la Ministerul Justiției va intra în vigoare tocmai după punerea în aplicare a art. 63 din Legea nr. 149 cu privire la insolvabilitate, însă nu înainte de abrogare art. 73 din Legea nr. 632.

Totodată, administratorii proceselor de insolvabilitate se întreabă dacă activitatea de administrator este compatibilă și cu alte activități. Cu privire la aceasta, este de menționat că Proiectul Legii administratorilor autorizați prevedea la art. 5 că statutul de administrator este incompatibil cu exercitarea concomitentă a altor profesii, cu excepţia profesiei de avocat, arbitru, mediator şi expert în domeniul economico-financiar, exercitate în condiţiile legii, precum şi a activităţii didactice, ştiinţifice şi de creaţie. Însă, ulterior, în Legea votată în lectură finală și publicată în Monitorul Oficial, prevederile incompatibilității au fost excluse. Respectiv, administratorii autorizați pot ocupa concomitent și alte funcții, fără careva limite.

Autor: Corneliu Gandrabur

Sursa: gandrabur.net

In this article


Join the Conversation

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.