Ce înseamnă cambie bancară și care bancă o emite în Republica Moldova?

Dacă atragem atenție la bilanțurile contabile ale băncilor publicate pe site-ul Băncii Naţionale a Moldovei putem observa că Banca Comercială “Moldindconbank” S.A. este singura bancă din Republica Moldova care emite cambii bancare.

După ultimul bilanţ contabil al băncii publicat, volumul cambiilor emise la sfârșitul lunii august este de 8 milioane lei iar conform graficului putem vedea că în acest an BC „Moldindconbank” S.A. a început să emită cambii din luna iunie.

portofoliul de cambii emise perioada ianuarie august 2014.

Prin definiţia dată de BC “Moldindconbank” S.A. pe site-ul său, cambia bancară – este o valoare mobiliară emisă de bancă, conținând obligația băncii de a plăti o sumă anumită prezentatorului cambiei, persoanei indicate în cambie, ori aceluia pe care ea îl va indica, după o perioadă stabilită sau la cerere.

Obiect al cambiei pot fi numai banii. Cambiile  pot fi procurate atât de persoanele fizice, cât şi de cele juridice.

Cambiile BC “Moldindconbank” S.A. sunt acceptate spre plată în toate filialele băncii. De exemplu, cambia procurată într-o filială BC “Moldindconbank” S.A. din Chişinău, poate fi prezentată spre plată în orice filială a băncii. Cambiile BC “Moldindconbank” S.A. sunt perfectate pe suport hârtie, cu un grad înalt de protecție contra falsificării.

Cambia poate avea următoarele funcții:
 • Mijloc de acumulare, care asigură un venit stabil, achitat de Bancă la scadență. În cazul când deținătorul cambiei are nevoie urgent de bani, procentul plătit pe cambie nu se anulează.
 • Mijloc universal de plată, care permite efectuarea decontărilor cu partenerii. Deţinătorul cambiei poate efectua decontări utilizînd cambia, procentul plătit de bancă fiind în permanentă creştere. Pe lîngă aceasta, deţinătorul poate să-şi permită să procure marfa sau să achite un serviciu, la un preţ ce depăşeşte suma achitată la procurarea cambiei, adică beneficiind de suma dobînzii calculate.(De exemplu, procurînd cambia cu 10 000 de lei, pe parcursul a trei luni de circulaţie, beneficiarul poate cheltui o sumă mai mare – să zicem 10 300, ţinîndu-se cont de rata dobînzii sau discont)
 • Un mijloc eficient în rezolvarea problemelor legate de achitarea restanţelor, fără a folosi banii în numerar. Dacă Dvs. nu dispuneţi de mijloace băneşti în circulaţie, pe de o parte, şi aveţi datorii faţă de partenerii de afaceri, pe de altă parte, puteţi rezolva această problemă în termeni restrînşi, prin intermediul cambiei emise
 • Mijloc sigur de garantare pentru obţinerea creditelor şi garanţiilor. Cambia poate servi drept gaj şi folosinţă în contractele comerciale, având un grad real de siguranţă, lichiditate şi pret în creştere.

BC “Moldindconbank” S.A. emite cambii cu dobândă şi cambii cu discont, în lei moldoveneşti şi care sunt valabile numai pe teritoriul Republicii Moldova.

Cambia cu dobîndă este comercializată la preţul nominal, la scadenţă adăugîndu-se suma dobînzii indicată în cambie, la preţul nominal.

Cambia cu discont se emite la valoarea de procurare şi se achită la scadenţă la valoarea nominală; se comercializează la preţul nominal minus suma discontului, care se calculează în funcţie de perioada de circulaţie a cambiei. Venitul se formează din diferenţa dintre preţul nominal şi preţul procurării cambiei.

Venitul obţinut de pe cambii este determinat de către perioada de circulaţie şi preţul nominal al cambiei, în conformitate cu ratele procentuale la momentul încheierii contractului de cumpărare a cambiilor.

Cambia se vinde în baza cererii depuse de către client şi a contractului de cumpărare a cambiei.

Primirea cambiei se efectuează în baza actului de primire-predare a cambiei.

Cambia este răscumpărată de către filialele BC “Moldindconbank” SA în timp de 3 zile bancare, prin trasnferarea banilor în cont sau în numerar.

La primirea banilor de pe cambie sunt necesare următoarele documente:

 • cambia
 • buletinul de identitate
 • cererea
 • procura

La prezentarea cambiei la scadenţă, dobânda este achitată:

 • cambia cu dobândă – se calculează la suma cambiei;
 • cambia cu discont – diferenţa dintre preţul nominal al cambiei şi preţul de vînzare.
Cambiile pot fi folosite în activitatea creditară a băncilor:
 • Banca acceptă cambiile ca garanţie pentru creditele acordate;

Cambia procurată de la BC “Moldindconbank” SA poate fi girată altei persoane prin intermediul indosamentului

Cambiile au următoarele avantaje:
 • Cambia permite deţinătorului să rezolve în cel mai scurt timp problemele legate de achitarea restanţelor şi efectuarea decontărilor cu partenerii de afaceri.
 • Cambia este un instrument universal de plată, care permite achitarea rapidă a mărfurilor şi serviciilor (economisind timpul pentru efectuarea tranferurilor bancare).
 • Exclude posibilitatea folosirii neadecvate a mijloacelor băneşti pentru achitarea datoriei de debitor şi efectuarea decontărilor curente.
 • Este mai avantajoasă decît depozitele bancare.
 • Oferă posibilitatea primirii banilor înainte de termen.
 • Asigură integritatea mijloacelor băneşti.
 • Este protejată contra falsificării.
 • Oferă posibilitatea de a transmite cambia altei persoane prin indosament.
In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.