Clubul IDEA: Analiza oportunității reformării Administrației Publice Centrale

Preambul: la 28 ianuarie 2015 și-a reluat activitatea, în format nou, Clubul IDEA, ce întrunește un grup de experți în domenii economice și sociale, ce reprezintă diverse instituții. Clubul se reunește în ședințe lunare și discută teme de importanță majoră pentru Republica Moldova, dar pentru regiune. Clubul oferă consultanță principalilor factori de decizie, prin analiza critică și profesionistă a problemelor. 

Comunicat de presă 

Subiect: Analiza oportunității reformării Administrației Publice Centrale

Context: În cadrul ședinței din 28.01.15 a Clubului IDEA, a fost pe larg discutată structura, funcțiile și atribuțiile autorităților publice centrale (APC) în Republica Moldova și impactul acestora asupra situației social-economice a țării. Așa cum au arătat și alte studii tematice, la momentul actual se impune revizuirea structurii, funcțiilor și atribuțiilor APC.

Probleme sistemice: În structura și calitatea activității APC persistă un șir de probleme sistemice. Pe fundalul descreșterii numărului populației Republicii Moldova, numărul funcționarilor publici, autorităților de stat și structurilor afiliate este unul alarmant de mare. În ultimii ani, numărul APC nu doar nu a fost redus, ci dimpotrivă, au fost create noi și noi agenții. Multe APC sunt depășite de timp, utilizează modele de activitate învechite, realizează numeroase activități formale și lipsite de necesitate. Unele atribuțiile ale diferitor autorități se dublează sau se suprapun. Reglementările sunt greoaie și împovărătoare. Toate acestea duc la consumarea unor resurse financiare imense, atât din contul bugetului de stat, cât și din contul întreprinderilor și al cetățenilor.

Calificarea cadrelor: Problema nivelului de calificare a cadrelor în APL este una acută. Nivelul de calificare nu corespunde rigorilor timpului, există fluctuații mari de cadre, conducătorii deseori sunt aduși din exteriorul instituțiilor pe care le conduc, fără a cunoaște domeniul de activitate și fără a fi la curent cu situația din interior. Unele domenii – cu prisosință cele care nu interacționează cu întreprinzătorii și cetățenii – duc lipsă de cadre. Și dimpotrivă, autoritățile care efectuează controale, eliberează certificate și autorizări, sau interacționează în alt mod cu întreprinzătorii, se bucură de un număr mare a doritorilor de a suplini aceste funcții, deși salariile oficiale sunt modeste. Nivelul insuficient de salarizare are o explicație elementară: în loc să opteze pentru structuri reformate, cu un număr optim de personal de înaltă calificare, dar cu salarii decente, APC preferă să mențină un număr mare de personal cu salarii mici. Drept urmare cadrele calificate optează pentru instituții private, care le asigură un nivel de salarizare mai înalt.

Presiune financiară: Există o tendință evidentă de „inventare” a unor noi atribuții de către APC, pentru a-și motiva necesitatea creșterii bugetelor și numărului de personal. Pe lângă faptul că sunt finanțate din bugetul de stat, din contul contribuabililor, multiple APC prestează contra plată și așa-numitele „servicii publice”, care în esență constituie o formă suplimentară de impozitare. Dispunând de funcții de administrative, multe autorități lobează extinderea unor cerințe formale (instruiri, verificări, monitorizări, înregistrări etc.) pentru care solicită plăți de la întreprinzători și cetățeni. Pentru a voala aceste tendințe, agențiile deseori își creează instituții subordonate (întreprinderi de stat, instituții publice etc.), folosite pentru a evita din restricțiile ce țin de bugetul de stat și a beneficia de „dulceața” resurselor extrabugetare. Astfel de scheme ingenioase nu fac decât să aducă pierderi bugetului statului și să amplifice sentimentele negative ale populației față de sectorul public. Unele APC motivează introducerea unor măsuri defavorabile prin „necesitatea transpunerii directivelor UE” sau „implementării Acordului de asociere”, discreditând astfel obiectivul de integrare europeană al țării.

Necesitatea reformelor: Numărul mare al APC și funcționarilor, și nivelul scăzut de eficiență al activității acestora constituie una din impedimentele cele mai mari în dezvoltarea economică și socială a țării. Republica Moldova nu va avea șansa să se dezvolte și să asigure o creștere a bunăstării populației, dacă va fi în continuare administrată structura și abordarea aplicată în prezent de autoritățile de stat existente.

Clubul IDEA recomandă factorilor de decizie să considere următoarele recomandări:

  1. de realizare urgentă: aplicarea unei strategii de veto pe: 1) crearea de APC noi, 2) extinderea funcțiilor de control și autorizare, 3) stabilirea a noi servicii contra plată, 4) majorarea tarifelor și plăților încasate de APC;
  2. pe termen scurt: atragerea la conducerea APC, prin intermediul unei selecții transparente și obiective, a unor conducători profesioniști, integri și independenți, care vor realiza reformarea fiecărui APC în parte;
  3. pe termen mediu: 1) revizuirea structurii și funcțiilor APC și crearea unei structuri laconice, simple și optimale pentru Republica Moldova; 2) reducerea semnificativă a numărului APC și funcționarilor publice; 3) crearea și implementarea unui program eficient de incluziune a funcționarilor publici disponibilizați (pentru a nu admite creșterea șomajului), cum ar fi compensații, oferirea posibilității de angajare în sectorul public, oferirea de suport pentru start-up, training vocațional etc.
  4. pe termen lung: 1) dezvoltarea unor modele eficiente de instruire; 2) dezvoltarea spiritului responsabilității colaboratorilor autorităților de stat; 3) crearea unor modele eficiente de colaborare între APC, sectorul privat și instituțiile de învățământ, care vor asigura asimilare tinerilor specialiști.

Secretariatul Clubului IDEA                                                                                 02 februarie 2015

Clubul IDEA reprezintă un grup de 20 de consultanți în domenii socio-economice. www.facebook.com/clubulidea. Clubul reprezintă interesele membrilor săi, este apolitică și nu are un statut juridic. Logistica activităților este asigurată de AO Institutul IDEA – think tank (www.institutulidea.org).Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.