Evoluţia pieţei de capital în luna ianuarie 2015

În ianuarie 2014, pe piaţa primară, în Registrul de stat al valorilor mobiliare, ţinut de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare, au fost înregistrate 7 emisiuni de acţiuni în valoare de 49,46 mil. lei, inclusiv: 1 emisiune efectuată la înfiinţarea societăţii în valoare de 6,78 mil. lei şi 6 emisiuni suplimentare de acţiuni în valoare de 42,68 mil. lei. (Tabelul nr. 1).

Emisiunile de valori mobiliare ianuarie 2015
sursa: CNPF

Volumul total al emisiunilor de acţiuni în ianuarie 2015 s-a micşorat comparativ cu aceeași lună a anului precedent cu 426,49 mil. lei sau cu  89,61 %.

Totodată, volumul emisiunilor suplimentare înregistrează o evoluţie neuniformă pe parcursul anilor 2011-2015, iar volumul emisiunilor plasate la înfiinţarea societăţilor pe acţiuni în luna ianuarie 2015 atestă o creştere cu 6,78 mil. lei faţă de aceeași perioadă a anului precedent (Diagrama nr. 1).

În perioada de referință fluxul de investiții străine constituie 0,83 mil. lei sau  1,68 % din volumul total al emisiunilor.

Astfel, indicatorii volumului investițiilor străine înregistrează o creștere de la 141,19 mil. lei în anul 2011 la 443,01 mil. lei în anul 2014. În perioada de referință volumul investițiilor străine atestă o descreștere semnificativă cu 99,81 % față de perioada anului precedent  (Diagrama nr. 2).

volumul emisiunii si investitiilot 2011-2015
sursa: CNPF

Piaţa secundară

În luna ianuarie 2015 pe piața secundară au fost efectuate 148 tranzacții cu valori mobiliare în volum de 174,99 mil. lei, fiind înregistrată o creştere cu 113,05 mil. lei comparativ cu volumul tranzacțiilor efectuate în ianuarie  2014. Volumul total al tranzacțiilor înregistrează o creștere începînd cu anul 2012 de la 6,18 mil. lei la 174,99 mil. lei în 2015. Iar  numărul total al  tranzacțiilor înregistrează o descreștere de la 322 în anul 2012 la 148 în anul 2015. (Diagrama nr. 3).

piata secundara ianuarie 2011-2015
sursa: CNPF

În ianuarie 2015 CNPF a înregistrat 1 prospect de ofertă publică a valorilor mobiliare pe piața secundară: oferta publică de preluare obligatorie pe piaţa secundară a valorilor mobiliare, iniţiată de ofertantul Negru Ion, obiectul căreia îl constituie procurarea a 38073 acţiuni ordinare nominative emise de Societatea pe acţiuni “NUFĂRUL” (str.M.Eminescu 70, mun.Chişinău, IDNO 1002600019210), la preţul de 11,25 lei per acţiune, cu termen de acţiune de 30 de zile din data anunţării (Hotărîrea CNPF nr.5/1 din 31.01.2015, Monitorul Oficial nr.29-32/200 din 06.02.2015.

Piaţa bursieră

În ianuarie 2015 pe piaţa bursieră au fost înregistrate 57 tranzacţii în volum total de 171,00 mil. lei.

Rulajul bursier s-a majorat de 95,53 ori faţă de indicatorul lunii ianuarie a anului precedent (Diagrama nr. 4).

Conform datelor din Diagrama nr. 4 se atestă că indicatorii pieței bursiere au evaluat neuniform  pe parcursul perioadei 2011-2015. În ianuarie 2015 volumul tranzacţiilor bursiere s-a majorat cu 169,21 mil. lei față de volumul înregistrat în luna ianuarie 2014.

În structura tranzacţiilor bursiere, în perioada de raportare ponderea maximă după volum revine tranzacţiilor efectuate în condițiile ofertei publice – 125,86 mil. lei sau 73,60 %. Tranzacțiile de vînzare – cumpărare (interactiv) au constituit 42,33 mil. lei sau 24,76 % din  volumul total al tranzacțiilor bursiere. Tranzacțiile ca urmare a licitațiilor cu strigare (pachet unic) au constituit 2,04 mil. lei sau 1,19 % și alte tranzacții – 0,77 mil. lei sau 0,45 % (Diagrama nr. 5).

structura tranzactiilor busiere ian 2015
sursa: CNPF

Ponderea tranzacţiilor bursiere înregistrate în ianuarie 2015 a constituit 97,72 % din volumul total al tranzacţiilor înregistrate în această perioadă pe piaţa secundară (Diagrama nr. 6).

Cota parte a tranzacţiilor înregistrate pe segmentul bursier în luna ianuarie 2015 constituie 38,51 % din numărul total al tranzacţiilor efectuate în luna respectivă (Diagrama nr. 7).

structura tranzactiilor piata secundara ian 2015
sursa: CNPF

Informaţia privind tranzacţiile efectuate cu valorile mobiliare emise de către societăţile pe acţiuni incluse în listingul bursier este prezentată în Tabelul nr. 2.

tranzactii efectuate listing BVM ianuarie 2015
sursa: CNPF

Piaţa extrabursieră

În luna ianuarie 2015 pe segmentul extrabursier au fost înregistrate 91 tranzacţii în volum de 3,99 mil. lei. Volumul acestor tranzacţii a înregistrat o descreştere cu 56,16 mil. lei sau 93,37 % comparativ cu perioada corespunzătoare a anului precedent. (Diagrama nr. 8).

Potrivit structurii tranzacţiilor extrabursiere, în perioada de raportare ponderea maximă după volum revine tranzacțiilor de vînzare-cumpărare – 3,48 mil. lei sau 87,22 %. Tranzacțiile de donaţie au constituit 0,35 mil. lei sau 8,77 % din volumul total al tranzacțiilor extrabursiere, tranzacțiile rezultate din moșteniri – 0,14 mil. lei sau 3,51 % și alte tranzacții – 0,02 mil. lei sau 0,50 % (Diagrama nr. 9).

tranzatii extrabursiere ianuarie 2015
sursa: CNPF

Sursa: Comisia Naţională a Pieţei Financiare

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.