Evoluția ratelor dobânzii la VMS în luna ianuarie 2015

În luna ianuarie 2015, Banca Naţională a Moldovei (BNM) a organizat 6 licitații de vânzare a valorilor mobiliare de stat (VMS). În cadrul acestor licitații Ministerul Finanţelor (MF) a venit cu oferta de vânzare a VMS în valoare de 705 milioane lei.

Volumul propus de MF a rămas nemodificat în comparație cu luna decembrie 2014: pentru VMS de 91 zile – 39 mln lei, 182 zile – 75 mln lei, 364 zile – 56 mln lei, 2 ani – 10 mln lei şi 3 ani – 12 mln lei. Per total oferta MF a fost depășită de cererea venită de la băncile comerciale cu 22,15%, dar oricum, MF nu a putut emite volumul total de VMS planificat.

Oferta şi cererea la VMS (ian 2015)

 Cauza poate fi explicată prin faptul că cererea la Obligațiuni de Stat (OS) (VMS de 2 ani şi 3 ani) nu a depășit oferta MF. Pentru VMS de 2 ani cererea a constituit doar 3,01% din ofertă iar la VMS de 3 ani – 45,04%. Cea mai mare cerere a fost înregistrată la VMS de 91 zile – 132,84%, urmate de VMS de 182 zile – 126,13% şi  VMS de 364 zile – 121,02%. Per total MF a emis VMS în volum de 687,06 mln lei, cu 2,5% mai puțin decât a planificat.

Ponderea Bonurilor de Trezorerie (BT) (VMS de 91 zile, 182 zile şi 364 zile) în totalul VMS emise în perioada analizată este de – 99%.

Ponderea VMS emise după termenul de circulaţie

În luna ianuarie 2015, din 6 licitații organizate de BNM, 4 au fost efectuate de vânzare a BT. În această perioadă, ratele medii a dobânzii nominale la BT au fost în ușoară creștere şi anume: VMS de 91 zile cu 0.37 p.p., VMS de 182 zile cu 0,59 p.p. şi VMS de 364 zile cu 0,32 p.p.

Pentru OS s-au organizat câte o licitație pentru fiecare termen. Ratele înregistrând valori pentru VMS de 2 ani – 11,43% şi VMS de 3 ani – 10,75%. Este important de cunoscut că VMS de 2 ani au o rata a dobânzii flotantă iar la acele de 3 ani o rată fixă.

Ratele medii a dobânzii nominale la BT

 Ca efect al majorării de către BNM a ratei de bază la 11 decembrie 2014 de la 3,5% la 4,5% şi respectiv la 29 decembrie 2014 la 6,5%, au crescut ratele medii ponderate ale dobânzii efective în luna ianuarie 2015 comparativ cu luna decembrie 2014. Ca urmare, cea mai mare creștere a înregistrat VMS de 182 zile cu 3,44 p.p., urmate de VMS de 364 zile – 3,35 p.p., VMS de 2 ani – 2,8 p.p, VMS de 91 zile – 2,03 p.p. şi VMS de 3 ani – 1,84%.

Ratele medii ponderate lunare ale dobânzii efective la VMS

 La 29 ianuarie 2015, BNM a mai majorat din nou rata de bază la 8,5% ce a influențat piața VMS. Conform rezultatelor licitațiilor de vânzare a BT  din 10 ianuarie 2015 au fost înregistrate următoarele rate medii ale dobânzii nominale: VMS de 91 zile – 9,36%, VMS de 182 zile – 13,48% şi VMS de 364 zile – 14,13%.

La situaţia din 9 februarie 2015, sunt emise VMS în valoare de 7,5 mlrd lei din care 0,09 mlrd lei sunt OS, ce nu se tranzacționează pe piața, emise pentru asigurarea stabilității financiare şi 2,1 mlrd lei BT livrate BNM în rezultatul conversiunii împrumuturilor acordate statului.

Următoarele licitaţii de vânzarea a VMS vor fi pe 17 februarie 2015 pentru BT, 18 februarie 2015 pentru VMS de 3 ani şi 11 martie 2015 pentru VMS de 2 ani.

Autor: Dionisie Comerzan

Bibliografie:

Banca Naţională a Moldovei:
– Ratele medii ponderate ale dobânzii la VMS emise de Guvernul RM;
– Statistica privind rata de bază şi ratele dobînzilor la instrumentele de reglementare monetară ale BNM;
– Comunicatele oficiale ale Ministerului Finanţelor de plasare a VMS;
– Rezultatele licitaţiilor de vânzare a VMS;
– Valorile mobiliare de stat în circulaţie.

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.