Liga Bancherilor reacționează la supravegherile speciale instituite de BNM

Asociația Obștească ”Liga Bancherilor din Moldova”, acuză BNM de lipsa unei comunicări eficiente cu publicul la subiectul administrării  speciale a BEM, Băncii Sociale şi Unibank la care s-a mai adăugat și recenta Hotărâre privind instituirea procedurii de supraveghere specială asupra Moldova Agroindbank, Moldindconbank, și Victoriabank.

Bancherii sunt contrariaţi de faptul că Banca Naţională nu a făcut publice cauzele care au stat la baza ultimei decizii, scrie ECOnomist cu trimitere la un comunicat al Asociaţiei.

În cazul instituirii supravegherii speciale, Banca Națională nu a făcut publice cauzele care au stat la baza acestor decizii, lăsând la discreția celor trei bănci să facă față apelurilor și nedumeririi clientelei, populației și acționarilor privind oportunitatea și consecințele instituirii măsurii de supraveghere specială.

Băncile aflate sub supraveghere specială trebuie să activeze în regim normal

Totuşi, Liga Bancherilor îşi explică acţiunile BNM prin faptul că aceasta ar urmări monitorizarea mai sporită a activității băncilor, prezentarea unor rapoarte suplimentare, dar și îmbunătățirea calității acționariatului. „Este de menționat că, în cadrul unei asemenea măsuri, organele administrative și executive ale băncilor urmează să activeze în regim normal, iar operațiunile bancare să fie prestate fără careva restricții. Liga Bancherilor”, se specifică în comunicat.

Reacţia autorităţilor a fost constant în ultimul timp sub aşteptările bancherilor

Transparența acționariatului, integritatea guvernanței corporative, calitatea portofoliului de credite, dar și indicatorii de lichiditate, au fost doar unele subiecte, pe care LBM le-a menționat ori de câte ori a avut posibilitate în mass-media, la întrunirile cu experții bancari și financiari locali și internaționali. Apelul LBM din 30 septembrie 2014 a sesizat autoritățile de stat (Președintele Republicii Moldova, Prim-ministrul Republicii Moldova, Președintele Parlamentului, Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei), privind problemele și acțiunile ce se cer întreprinse, în opinia noastră, în mod prioritar în timpul imediat următor. Cu regret, reacția acestor organe a fost mult sub așteptările comunității bancare. Evenimentele ce s-au derulat ulterior au fost dramatice. Instituirea administrării speciale de către Banca Națională în lunile noiembrie-decembrie 2014 în trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială, Unibank, și acordarea unor credite de urgență pentru menținerea lichidității acestor bănci a creat probleme majore pentru bugetul de stat, a afectat imaginea și reputația sectorului bancar, a pus în dificultate relațiile cu organizațiile financiare internaționale și partenerii externi de dezvoltare.”, aminteşte Asociaţia. Potrivit comunicatului, incertitudinile privind acțiunile pe viitor ale BNM cu referință la BEM, Unibank şi Banca Socială creează în continuare nesiguranță, nervozitate în rândurile agenților economici și populației.

Importanţă enormă a băncilor sub supraveghere pentru sectorul bancar

MAIB, Moldindconbank şi Victoriabank au o importanț deosebită pentru sectorul bancar al Republicii Moldova. La finele trimestrului I, 2015, activele cumulate ale acestor bănci constituiau peste 43 miliarde lei sau circa 68% din totalul activelor pe sectorul bancar, iar depozitele persoanelor fizice constituiau aproximativ 23 miliarde lei sau 74% din totalul depozitelor persoanelor fizice pe sector (totalul exclude datele băncilor aflate sub administrarea specială a BNM).

Responsabilitatea privind transparenţa acţionariatului îi revine şi BNM 

Importanța guvernanței corporative a fost mereu accentuată de către LBM în cadrul comunicării cu organele de resort și cu instituțiile mass-media. Este oportun de menționat că, o guvernanță corporativă performantă este punctul forte în relațiile băncilor cu clienții și creditorii, inclusiv cu cei externi.”, consideră LBM, care aminteşte că responsabilitatea deplină pentru transparența acționariatului o dețin atât organele de administrare ale băncilor, cât și reglementatorul pieței – Banca Națională. De aceea sunt importante acțiunile conjugate ale organelor de administrare ale băncilor și ale Băncii Naționale pentru motivarea și determinarea acționarilor de a fi transparenți și cu un grad înalt de credibilitate.

Urmare celor menționate, Liga Bancherilor din Moldova se adresează Băncii Naționale a Moldovei să folosească toate atribuțiile sale ce-i revin conform legislației și prin acțiuni adecvate să readucă stabilitatea și siguranța în sectorul bancar. „Apelăm și la acționarii băncilor să dea dovadă de maturitate și cultură managerială în formarea unui mediu credibil și prielnic pentru dezvoltarea sectorului bancar al țării.”

Supraveghere specială pentru a obţine un volum mai mare de informaţii

Amintim că joi, 11 iunie Banca Naţională a Moldovei a instituit supraveghere specială la Moldova Agroindbank, Moldindconbank şi Victoriabank, pe un termen de trei luni. Potrivit BNM, prin această măsură se urmăreşte „obținerea unui volum mai mare şi mai detaliat de informaţii” de la aceste bănci.

Potrivit serviciului de presă al BNM, decizia a fost luată în baza Legii instituţiilor financiare și este o măsură pentru obținerea unui volum mai mare şi mai detaliat de informaţii în comparaţie cu procedurile standard.

Mai exact, supravegherea specială a fost instituită în baza articolului 37 (1), în urma încălcărilor prevăzute din articolul 38, aliniatul 1.

Potrivit acestor articole, BNM poate institui procedura de supraveghere dacă se constată că instituţia financiară, proprietarii sau administratorii ei au încălcat Legea instituţiilor financiare, actele normative ale BNM, condiţiile din autorizaţie, obligaţiile fiduciare. De asemenea, dacă s-au angajat în operaţiuni riscante sau dubioase, nu au prezentat sau au prezentat cu întârziere rapoartele, au raportat date eronate privind indicatorii de prudenţă bancară sau alte exigenţe prevăzute în actele normative ale Băncii Naţionale. Nerespectarea măsurilor de remediere stabilite de Banca Naţională, de asemenea reprezintă o încălcare.

Procedura este în beneficiul clienţilor, al băncilor, al acţionarilor şi a managementului acestor bănci”, a menţionat şeful serviciului de presă al BNM, Rodica Teleucă.

Reacţia celor trei bănci la acţiunile BNM

Supravegherea specială instituită de către BNM va avea ca scop monitorizarea mai sporită a activităţii băncii, inclusiv structurii acţionariatului băncii şi nu prezintă în nici un caz temei pentru periclitarea activităţii curente a celei mai profitabile şi mai sigure instituţii financiar-bancare din Republica Moldova. Accentuăm că banca activează în regim normal, depozitele clienţilor băncii sunt în siguranţă şi că lipsesc orice temeiuri pentru îngrijorări”, informează administrația Moldova Agroindbank.

La rândul său Moldindconbank a emis un comunicat prin care anunţă că banca activează în regim normal, iar operaţiunile şi serviciile bancare sunt prestate clienţilor fără careva restricţii. „De menţionat, că această măsură întreprinsă de către BNM, va constitui un prilej în plus pentru a spori transparenţa şi credibilitatea uneia din cele mai mari şi performante instituţii bancare din ţară ca BC Moldindconbank S.A., astfel fiind excluse careva motive pentru speculaţii nefondate”.

O reacţie similară a avut şi VictoriaBank. „Scopul supravegherii speciale este unul de a obține un volum mai mare și mai detailat de informații în comparație cu procedurile standard, VictoriaBank prezentând o serie de rapoarte suplimentare către Banca Națională a Moldovei. Este important de menționat, că VictoriaBank continuă să lucreze în regim normal, fără restricții, astfel încât nu au fost aplicate careva măsuri de limitare și/sau suspendare a unor activități și operațiuni ale Băncii”, anunță banca.

Decizia a fost luată la şedinţa Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară

Menționăm că acum două săptămâni, a avut loc şedinţa Comitetului Naţional de Stabilitate Financiară, la care Prim-Ministru Chiril Gaburici, Ministrul Finanțelor Anatol Arapu şi președintele Comisiei parlamentare economie, buget şi finanţe Ştefan Creangă au insistat asupra instituiri supravegherii speciale la Moldova Agroindbank, Moldindconbank şi Victoriabank, motivând că din aceste bănci sunt extrase abuziv resurse financiare.

Sursa: ECOnomist

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.