Până la 11 mai 2015 vor fi identificate societăţile pe acţiuni care corespund cerinţelor de admitere spre tranzacţionare la BVM

Bursa de Valori a Moldovei (BVM) este obligată prin Hotărârea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) nr. 15/10 din 20 martie 2015, să identifice până la 11 mai 2015 societăţile pe acţiuni care corespund cerinţelor de admitere spre tranzacționare pe piața reglementată în conformitate cu prevederile Legii nr.171 din 11.07.2012 „Privind piaţa de capital”.

BVM va solicita acordul fiecărei societăți pe acțiuni identificate. Dacă societatea pe acţiuni nu va prezenta  un refuz în scris până la 11 mai 2015, atunci valorile mobiliare ale acestora se consideră tacit admise spre tranzacţionare pe piaţa reglementată.

Societăţile pe acţiuni pot fi admise spre tranzacţionare dacă capitalizarea bursieră previzibilă este de cel puţin echivalentul în lei la 1 milion de euro calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii sau dacă aceasta nu poate fi evaluată, atunci capitalul propriu al societăţii trebuie să corespundă cu valoarea sus indicată.

Totodată, CNPF este dispusă să analizeze cererile parvenite de la societăţile pe acţiuni care nu corespund cerinţelor de admitere spre tranzacţionare pe piaţa reglementată, pentru a le acorda această posibilitate în cazul când consideră că pentru valorile mobiliare ale acestor societăţi pe acţiuni piaţa reglementată este o piaţă adecvată.

Până ce, BVM nu a obţinut licenţa de operator de piaţă şi autorizaţie de piaţă reglementată,  dar după obţinerea licenţei şi autorizaţiei, toate tranzacţiile cu valori mobiliare ale societăţilor pe acţiuni admise pe piaţa reglementată vor avea loc doar la BVM.

La finele lunii februarie 2015, lista valorilor mobiliare înregistrate la BVM a fost constituită din 952 de societăţi pe acţiuni, dintre care 9 – companii înscrise la Cota bursei.

În luna mai 2015 vom avea o listă mai redusă a valorilor mobiliare admise la BVM.

 Autor: Dionisie Comerzan

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.