Pentru luna aprilie rata de bază este menţinută la acelaş nivel

Rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt se menţine la nivelul de 13,5 la sută. Aceasta a fost decizia Consiliul de administrație al Băncii Naționale a Moldovei din 26 martie 2015.

În același mod se mențin ratele de dobândă la creditele overnight la nivelul de 16,5 la sută, la depozitele overnight la nivelul de 10,5 la sută.

Rata de bază a avut o perioada de peste 1 an şi 8 luni (25 aprilie 2013 – 10 decembrie 2014), fără a fi modificată, înregistrând o valoare 3,5 la sută.

Din 11 ianuarie 2014 până la 17 februarie 2015, rata de bază a fost modificată de patru ori cu 10 puncte procentuale (p.p.). Prima modificare a avut loc la 11 decembrie 2014 cu 1 p.p la 4,5 la sută, urmată apoi la 29 decembrie 2014 cu 2 p.p. – 6,5 la sută, la 29 ianuarie 2015 cu 2 p.p – 8,5 la sută şi la 17 februarie 2015 cu 5 p.p. – 13,5 la sută.

Ce este rata de bază?
Rata de bază este o rată de referinţă pentru principalele operaţiuni de politică monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei (BNM) pe termen scurt. Rata de baza a BNM se stabileste de Consiliul de Administratie al BNM în baza analizei unui şir de indicatori macroeconomici si monetari.

Totodată, BNM informează că rata anuală a inflaţiei în luna februarie 2015 a constituit 6,5 la sută, fiind cu 1,8 p.p. superioară celei din luna precedentă, preponderent ca urmare a contribuţiei din partea preţurilor alimentare şi a inflaţiei de bază, de 2,1 şi, respectiv, 3,5 p.p. Începînd cu luna februarie 2012, rata anuală a inflaţiei se menţine în permanenţă în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 p.p. de la ţinta de 5,0 la sută.

În luna februarie 2015, rata anuală a inflaţiei de bază a constituit 10.2 la sută, majorîndu-se cu 3,2 p.p. faţă de nivelul lunii ianuarie 2015.

Cum se calculează inflaţia de bază?
Inflaţia de bază este calculată de Biroul Naţional de Statistică prin excluderea preţurilor ce sunt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de Banca Naţională a Moldovei (BNM), cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate, începînd cu luna ianuarie 2012, sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al BNM şi BNS N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

Această decizie a fost luată din cauza că conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu accentuarea riscurilor proinflaţioniste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induc riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerţului extern şi al remiterilor populaţiei, ceea ce poate influenţa dinamica ratei de schimb a monedei naţionale şi, ulterior, evoluţia inflaţiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare. Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent va accentua presiunile inflaționiste în perioadele următoare care, în prima etapă, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua, vor determina IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1,5 p.p. de la ținta inflației de 5,0 la sută.

Iar în vederea susţinerii funcţionării adecvate a pieţei monetare interbancare, BNM va continua să gestioneze ferm surplusul de lichiditate prin operaţiuni de sterilizare, conform calendarului anunţat.

BNM va continua să propună băncilor lichidităţi, conform calendarului anunţat pentru anul 2015, prin operaţiuni REPO pe termen de 28 de zile, la rată fixă, egală cu rata de bază a BNM plus o marjă de 0,25 p.p. şi va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Sursa: Banca Naţională a Moldovei / Wall Street Moldova

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.