Rezultatul implementării prevederilor proiectului Twinning la CNPF

Odată cu finalizarea trimestrului, la Comisia Națională a Pieței Financiare a avut loc ședința Comitetului de monitorizare a proiectului Twinning întitulat “Dezvoltarea și consolidarea capacităților operaționale și instituționale ale CNPF în domeniul reglementării și supravegherii prudențiale”, sprijinit financiar de Uniunea Europeană și implementat cu ajutorul Autorității Poloneze de Supraveghere Financiară (KNF) în cadrul căreia a fost prezentat raportul privind rezultatele realizării activităților planificate pentru primul an de implementare a proiectului.

Pe 8 septembrie, coordonatorii proiectului din partea Autorității Poloneze de Supraveghere Financiară, împreună cu conducerea CNPF, au făcut bilanțurile transpunerii în fapt a prevederilor proiectului Twinning pentru o perioadă de trei luni, care în opinia lui Damian Jaworski, director al Departamentului de analiză și cooperare internațională din cadrul KNF, a fost una utilă și fructuoasă. Colegii polonezi Joana Lipowczan și Grzegorz Wasik au comunicat dnei Ecaterina Yakovleva, coordonator de proiect din partea Delegației UE și asistenței, că în perioada de raportare toate activitățile proiectului au fost realizate în conformitate cu planul de lucru și programul convenit bilateral.

În această ordine de idei se cere de evidențiat efortul experților polonezi în vederea formulării recomandărilor incorporate în textul avizului prezentat de CNPF la proiectul Legii privind activitatea Depozitarului Central Unic, elaborat de FMI de comun cu experții BNM, celor la proiectele de acte normative elaborate de CNPF ce țin de supravegherea DCU, sugestiilor ce țin de instrumentele de dezvoltare a sistemelor multilaterale de tranzacționare (MTF), de activitatea și condițiile de funcționare a societăților de investiții în partea ce ține de cerințele prudențiale și de capital, care, de altfel, au fost luate în considerare și incluse în proiectul Legii de modificare și completare a Legii privind piața de capital pentru a asigura conformitatea cu prevederile Directivei CRD IV cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții și Regulamentului 575/2013 de punere în aplicare a Directivei respective.

Indiscutabil, pot fi plasate la capitolul „realizări” și recomandările făcute de experții polonezi la ajustarea legislației aferente organismelor deplasament colectiv (OPCVM) la Directiva UCITS, prin separarea activităților societăților de investiții de activitățile societăților de administrare și aspectele principalele ce contribuie la crearea și funcționarea fondurilor de investiții alternative și administratorilor acestora.

În perioada raportată colegii de la Autoritatea poloneză de Supraveghere Financiară au organizat și o serie de ateliere de lucru cu participarea specialiștilor CNPF, menite să explice unele prevederi din legislația comunitară, aplicarea cărora în legislația autohtonă a devenit un fapt iminent.

La finele ședinței, atît liderii de proiect, cît și reprezentantul Comisiei Europene au menționat importanța desfășurării cu succes a activităților din cea de-a doua parte a proiectului și și-au exprimat speranța că cele două componente rămase vor fi implementate fără mari dificultăți.

Sursa:  Comisia Națională a Pieței Financiare

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.