act legislativ – act adoptat de unica autoritate legislativă a statului în temeiul normelor constituționale, conform procedurii stabilite de Parlament, de alte reglementări în vigoare, și ocupă poziția cea mai înaltă în ierarhia actelor normative.