Baza monetară în sens larg include banii în circulaţie (în afara sistemului bancar), rezervele bancare (rezervele băncilor în lei menţinute în conturile corespondente la Banca Centrală şi numerarul în casele băncilor), depozitele la vedere ale altor organizaţii la Banca Centrală depozitele “overnight” ale băncilor şi rezervele obligatorii în valută străină.