este o valoare mobiliară emisă de bancă, conţinînd obligaţia băncii de a plăti o sumă anumită prezentatorului cambiei, persoanei indicate în cambie, ori aceluia pe care ea îl va indica,
după o perioadă stabilită sau la cerere.