– drept de proprietate direct sau indirect care reprezintă echivalentul de 1%
sau mai mult din capitalul unităţii economice sau din dreptul de vot ori care permite exercitarea unei
influenţe considerabile asupra managementului sau activităţii acesteia