Transparentizarea şi consolidarea sectorului financiar-bancar din Moldova

Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018 conţine o serie de propuneri în vederea asigurării unei creşteri economice optime, durabile şi incluzive. Politicile economice vor avea la bază mai multe principii-cheie printre care şi responsabilitatea financiar-bancară prin transparentizarea si consolidarea acestui sector.

 1. Armonizarea legislaţiei în domeniul financiar-bancar, al pieţei de capital şi de asigurări cu acquis-ul comunitar şi cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene; elaborarea unor noi legi sau/şi îmbunătăţirea celor existente privind Banca Naţională a Moldovei, instituţiile financiare şi Comisia Naţională pentru Piaţa Financiară.
 1. Transparentizarea drepturilor de proprietate în instituţiile financiare bancare şi nebancare şi dezvăluirea proprietarilor instituţiilor financiare şi beneficiarilor efectivi ai acestor instituţii pentru minimizarea riscurilor de creditare, de preluare corporativă ostilă şi de fraudă financiară. Lansarea Registrului unic de stat al valorilor mobiliare, cumulat cu Depozitarul central de stat, şi creşterea transparenţei acţionarilor pînă la beneficiarii finali.
 1. Identificarea beneficiarilor efectivi ai companiilor înregistrate în jurisdicţiile ce nu implementează standardele internaţionale de transparenţă, inclusiv din zonele off-shore, şi asigurarea aplicării standardelor internaţionale de transparenţă prin elaborarea amendamentelor la cadrul legislativ în vigoare.
 1. Aplicarea testului fit and proper (standarde minime de integritate şi transparenţă) pentru acţionarii din sistemul financiar al Republicii Moldova, indiferent de mărimea cotei de participare în capitalul instituţiilor financiare.
 1. Înăsprirea cerinţelor şi a sancţiunilor referitoare la guvernarea instituţiilor financiare, respectarea normelor prudenţiale şi gestionarea riscului bancar, inclusiv a sancţiunilor pentru gestionare inadecvată.
 1. Elaborarea unei legi speciale de prevenire şi gestionare a crizelor financiare.
 1. Elaborarea legislaţiei naţionale pentru integrarea companiilor de leasing în sectorul financiar naţional.
 1. Creşterea graduală a fondului de garantare a depozitelor.
 1. Atragerea în Republica Moldova a filialelor şi sucursalelor societăţilor financiare cu o bună reputaţie internaţională.
 1. Implementarea legislaţiei relevante a Uniunii Europene în domeniul prevenirii spălării banilor şi combaterii finanţării terorismului, precum şi stabilirea parteneriatelor operaţionale cu instituţiile UE.
 1. Modernizarea infrastructurii pieţei de capital şi sporirea accesului la investiţii în valori mobiliare corporative şi de stat.
 1. Examinarea posibilităţii de implementare a mecanismului de tranzacţionare continuă pe piaţa reglementată de capital.
 1. Asigurarea accesului în timp real la cotaţiile bursiere aferente valorilor mobiliare tranzacţionate pe piaţa reglementată de capital.
 1. Perfecţionarea cadrului legislativ în scopul stimulării tranzacţiilor efectuate cu valori mobiliare, inclusiv tranzacţionarea valorilor mobiliare de stat.

sursa: Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2015-2018

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.