Transparentizarea și consolidarea sectorului financiar-bancar – prezente în Programul de activitate al Guvernului Sturza

Programul de activitate al Guvernului Sturza pentru anii 2016-2018 conține o serie de propuneri în vederea asigurării unei creșteri economice optime, durabile şi inclusive. Politicile economice vor avea la bază mai multe principii-cheie printre care şi responsabilitatea financiar-bancară prin reparantetizarea și consolidarea acestui sector.

Viitorul Guvern condus de Ion Sturza îşi propune pentru sectorul financiar-bancar următoarele:

 1. Armonizarea legislației în domeniul financiar-bancar, al pieței de capital și de asigurări cu acquis-ul comunitar și cu cele mai bune practici ale Uniunii Europene; elaborarea unor noi legi sau/și îmbunătățirea celor existente privind Banca Națională a Moldovei, instituțiile financiare și Comisia Națională a Pieței Financiare în scopul consolidării independenței și responsabilității acestor autorități.
 2. Asigurarea transparenţei drepturilor de proprietate în instituțiile financiare bancare și nebancare și dezvăluirea proprietarilor instituțiilor financiare, beneficiarilor efectivi finali ai acestor instituții și monitorizarea continuă a acestora pentru minimizarea riscurilor de creditare între părţile legate, de preluare corporativă ostilă și de fraudă financiară.
 3. Crearea Depozitarului central unic de stat al valorilor mobiliare și lansarea Registrului unic de stat al deținătorilor de valori mobiliare, administrat de Depozitarul central unic de stat, și creșterea transparenței acționarilor până la beneficiarii finali.
 4. Identificarea beneficiarilor efectivi ai companiilor înregistrate în jurisdicțiile ce nu implementează standardele internaționale de transparență, inclusiv din zonele off-shore, și asigurarea aplicării standardelor internaționale de transparență prin elaborarea amendamentelor la cadrul legislativ în vigoare. Amendarea legislației pentru eliminarea activității companiilor off-shore din domeniile strategice – bancar, asigurării, mass-media.
 5. Aplicarea testului fit and proper (standarde minime de integritate și transparență) pentru acționarii din sistemul financiar al Republicii Moldova, indiferent de mărimea cotei de participare în capitalul instituțiilor financiare.
 6. Înăsprirea cerințelor și sancțiunilor pentru guvernarea improprie şi inadecvată a instituțiilor financiare, nerespectarea normelor prudențiale și de gestiune a riscului bancar.
 7. Modificarea Legii instituțiilor financiare și a Legii societăților pe acțiuni pentru enumerarea rolurilor distincte ale proprietarilor, membrilor consiliilor și organelor executive, introducerea altor măsuri de guvernanță corporativă, precum și limitarea intervențiilor inadecvate ale instanțelor în funcționarea organelor de conducere corporative.
 8. Elaborarea unei legi speciale de prevenire și gestionare a crizelor financiare.
 9. Acțiuni comune, împreună cu Banca Națională, pentru identificarea beneficiarilor finali al acțiunilor băncilor comerciale din Republica Moldova.
 10. Elaborarea măsurilor urgente, împreună cu Banca Națională, pentru recapitalizarea băncilor problematice.
 11. Propunerea către Parlament a unui proiect de naționalizare a cotelor părți din acțiunile băncilor comerciale, dobândite cu încălcarea legislației în vigoare.
 12. Dezvoltarea pieței financiare nebancare drept o alternativă reală băncilor comerciale pentru creșterea accesului la finanțare a populației și mediului de afaceri (leasing, micro-finanțare).
 13. Creșterea graduală a fondului de garantare a depozitelor.
 14. Sporirea intensității supravegherii și severității acțiunilor corective, inclusiv a penalizărilor și restricțiilor, contra instituțiilor financiare bancare și nebancare și, în special, a persoanelor cu funcții de răspundere din cadrul lor, în cazul încălcării legislației și reglementărilor.
 15. Fortificarea instituțională a sectorului de asigurări și a protecției consumatorilor în asigurări prin crearea Fondului național de garanție în domeniul asigurărilor.
 16. Atragerea în Republica Moldova a filialelor și sucursalelor instituţiilor financiare cu o bună reputație internațională.
 17. Implementarea legislației relevante a Uniunii Europene în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului, precum și stabilirea parteneriatelor operaționale cu instituțiile UE.
 18. Modernizarea infrastructurii pieței de capital și sporirea accesului la investiții în valori mobiliare corporative și de stat.
 19. Examinarea posibilității de implementare a mecanismului de tranzacționare continuă pe piața de capital.
 20. Asigurarea accesului în timp real la cotațiile bursiere aferente valorilor mobiliare tranzacționate pe piața de capital.
 21. Perfecționarea cadrului legislativ în scopul stimulării tranzacțiilor efectuate cu valori mobiliare, inclusiv tranzacționarea valorilor mobiliare de stat.
 22. Promovarea politicilor de reducere a circulației banilor în numerar.
Sursa: Programul de activitate al Guvernului Republicii Moldova 2016-2018
In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.