Un nou regulament consolidat cu privire la operaţiunile de piaţă monetară

Banca Naţională a Moldovei (BNM) a pus spre consultare publică proiectul regulamentului nou elaborat „Cu privire la operaţiunile de piaţă monetară ale Băncii Naţionale a Moldovei” .

Scopul acestui regulament constă în alinierea graduală a cadrului normativ aplicabil operaţiunilor de piaţă monetară efectuate de BNM la Orientarea Băncii Centrale Europene privind instrumentele şi procedurile de politică monetară ale Eurosistemului din 20 septembrie 2011. Totodată şi ajustarea cadrului normativ indicat în contextul implementării de către BNM a platformei unice de tranzacţionare furnizată de Bloomberg Finance L.P.

Acest regulament odată ce va intra în vigoare, va înlocui un şir de regulamente, care vor fi abrogate:

 • Regulamentul cu privire la facilitatea de lombard;
 • Regulamentul cu privire la desfăşurarea licitaţiilor de refinanţare;
 • Regulamentul cu privire la operaţiunile de piaţă deschisă ale Băncii Naţionale a Moldovei cu valori mobiliare de stat;
 • Regulamentul privind modul de efectuare de către Banca Naţională a Moldovei a operaţiunilor de depozit în lei moldoveneşti cu băncile licenţiate;
 • Regulamentul privind emiterea, circulația şi răscumpărarea Certificatelor Băncii Naţionale a Moldovei.

Elementul nou principal pe care îl aduce noua reglementare față de reglementările actuale constă în clasificarea operaţiunilor de piaţă monetară ale BNM, în funcţie de obiective, periodicitate şi proceduri, în următoarele categorii:

 • operaţiuni principale, care sunt operațiuni periodice de refinanțare sau, după caz, operațiuni de absorbție de lichiditate, care dețin un rol fundamental în realizarea obiectivelor operațiunilor de piață monetară ale BNM, derulate cu frecvență săptămânală, pe baza licitațiilor standard și cu scadența, de regulă, la una sau două săptămâni;
 • operaţiuni de reglaj fin, care sunt operațiuni care se execută ad-hoc pentru gestionarea situației lichidității de pe piață și pentru direcționarea ratelor dobânzilor, în special pentru atenuarea efectelor asupra ratelor dobânzilor determinate de fluctuații neașteptate ale lichidității de pe piață;
 • operaţiuni structurale, care sunt efectuate atunci când este necesară ajustarea poziţiei structurale a BNM faţă de sectorul financiar.

BNM conform acestui regulament va utiliza următoarele instrumente la efectuarea operaţiunilor de piaţă monetară:

 • tranzacţii repo/reverse repo cu active eligibile;
 • tranzacţii simple – vînzări și cumpărări definitive de valori mobiliare de stat;
 • acordare de credite garantate cu active eligibile;
 • emitere de certificate ale BNM;
 • atragere de depozite la termen;
 • tranzacții swap valutar.

Aceste instrumente sunt folosite doar în relaţia dintre BNM şi băncile licenţiate din Republica Moldova, iar activele eligibile sunt valorile mobiliare de stat şi certificatele BNM, precum şi alte active financiare stabilite de BNM.

Proiectul regulamentului este plasat pe pagina oficială a BNM .

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.