Fondul de Garantare a Creditelor

Gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii 

În Republica Moldova gajul nu mai este o problemă!

Creditele bancare solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii pot fi garantate de Fondul de Garantare a Creditelor.

Fondul de Garantare a Creditelor este primul şi unicul fond de garantare a creditelor creat din resursele bugetului de stat care are drept scop susţinerea întreprinderilor mici și mijlocii la accesarea resurselor financiare.

Garanția financiară emisă de Fondul de Garantare a Creditelor poate fi utilizată de întreprinderile mici și mijlocii pentru acoperirea necesității cu gaj a creditelor solicitate de la bănci.

Bănci partenere

Telefon: +373 22 222 770
E-mail: aib@maib.md
Site: www.maib.md
Adresa: str. Constantin Tănase, 9
MD – 2006, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 576 782
E-mail: info@moldindconbank.com
Site: www.moldindconbank.com
Adresa: str. Armenească, 38
MD – 2012, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 576 100
E-mail: office@victoriabank.md
Site: www.victoriabank.md
Adresa: str. 31 August 1989, 141
MD – 2004, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 269 900
E-mail: fincom@fincombank.md
Site: www.fincombank.com
Adresa: str. Pușkin A, 26
MD – 2012, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 839 839
E-mail: secretary@comertbank.md
Site: www.comertbank.md
Adresa: str. Independentei, 1/1
MD – 2043, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 836 401
E-mail: office@procreditbank.md
Site: www.procreditbank.md
Adresa: bd. Ștefan cel Mare, 65 of. 901,
MD – 2012, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 265 000
E-mail: office@bcr.md
Site: www.bcr.md
Adresa: str. Pușkin A, 60/2
MD – 2005, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 500 101
E-mail: info@ecb.md
Site: www.ecb.md
Adresa: str. Ismail 33
MD – 2001, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 301 102
E-mail: info@eximbank.md
Site: www.eximbank.md
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1
MD – 2004, mun. Chișinău

Produse de garantare

Garanție financiară destinată companiilor exportatoare

 • Garanție financiară până la 50% din valoarea creditului
 • Valoarea garanției financiare până la 5.000.000 lei
 • Perioada de garantare până la 60 de luni
 • Comision anual de 0,5% din valoarea garanției financiare

Garanție financiară destinată companiilor care au activitate > 1 an

 • Garanție financiară până la 50% din valoarea creditului
 • Valoarea garanției financiare până la 5.000.000 lei
 • Perioada de garantare până la 60 de luni
 • Comision anual de 0,5% din valoarea garanției financiare

Garanție financiară destinată companiilor fondate de femei

 • Garanție financiară până la 70% din valoarea creditului
 • Valoarea garanției financiare până la 700.000 lei
 • Perioada de garantare până la 60 de luni
 • Comision anual de 0,5% din valoarea garanției financiare

Garanție financiară destinată companiilor fondate de tineri

 • Garanție financiară până la 50% din valoarea creditului
 • Valoarea garanției financiare până la 500.000 lei
 • Perioada de garantare până la 60 de luni
 • Comision anual de 0,5% din valoarea garanției financiare

Garanție financiară destinată start-up-urilor

 • Garanție financiară până la 70% din valoarea creditului
 • Valoarea garanției financiare până la 700.000 lei
 • Perioada de garantare până la 36 de luni
 • Comision anual de 0,5% din valoarea garanției financiare

Etapele obținerii garanției financiare

Antreprenorul se prezintă la banca parteneră unde depune documentele necesare pentru solicitarea unui credit

Banca analizează viabilitatea activității antreprenorului iar în cazul depistării insuficienții de gaj pentru asigurarea creditului, la solicitarea antreprenorului, transmite la ODIMM o cerere de garantare a creditului

ODIMM analizează cererea de garantare în termen de 3 zile și informează banca despre disponibilitatea de a emite o garanție financiară pentru garantarea creditului

Banca și antreprenorul semnează contractul de credit și contractele de gaj/ipotecă

Antreprenorul se prezintă la ODIMM unde semnează contractul de garantare și ridică scrisoarea de garanției financiară

Antreprenorul se prezintă la bancă cu scrisoarea de garanție financiară și primește creditul solicitat

Contacte

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)

Fondul de Garantare a Creditelor (FGC)

bd. Ștefan cel Mare, 134, of 321
MD – 2012, mun. Chișinău
Telefon: +373 22 211 552
Fax: +373 22 295 797
Email: garantare@odimm.md

Programul de lucru

Luni – Vineri: 8:30 – 17:30
Pauză: 12:00 – 13:00