PROGRAMUL DE STAT PRIMA CASĂ

Program de stat Prima Casă

Scopul Programului constă în facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate parțial de stat, în special, pentru familii tinere

Programul este unul național, aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor ipotecare

Subiecții Programului

 • beneficiarul – persoana fizică care îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite pentru Program și care obține un credit ipotecar în cadrul Programului
 • creditorul (banca finanțatoare) – banca licențiată de Banca Națională a Moldovei, conform prevederilor legislației în vigoare, și  admisă pentru participare la Program
 • garantul – Guvernul, prin intermediul Ministerului Finanțelor, care deleagă Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) dreptul să emită garanții în numele şi pe contul statului, în favoarea creditorului, în limitele plafoanelor aprobate anual de către Parlament pentru acest scop

Condițiile Programului

 • preţul de procurare al locuinţei nu depăşeşte suma de 1 milion de lei
 • participația proprie inițială a persoanei fizice este de cel puțin 5% din prețul de procurare al locuinței
 • termenul de rambursare a creditului ipotecar, cu excepția achitării anticipate a acestuia, va fi de până la 25 de ani, dar nu va depăși vârsta standard de pensionare pentru limita de vârsta, stabilită de legislație
 • creditul ipotecar se va acorda în moneda națională
 • locuința trebuie să fie asigurată
 • statul garantează 50% din valoarea locuinței

Costul Creditului

Rata maximă a dobânzii efective = Rata de referință + Comision de garantare + Marja băncii

Rata de referință – este rata publicată de Banca Națională a Moldovei pentru acest Program care se calculează ca rata medie ponderată a dobânzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni.

Comision de garantare – este un comision stabilit de Ministerul Finanțelor care îl va revizuit odată la 2 ani și se calculează din soldul garanției. Comisionul de garantare este de 0,5% din valoarea garanției sau 0,25% din valoarea creditului.

Marja băncii – este surplusul maxim pe care-l poate adăuga banca la rata creditului și va fi precizat anual de Guvern. La lansarea Programului marja va fi de 3%.

Rata maximă a dobânzii efective este flotantă și va fi publicată de către Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM), o dată la 6 luni, pe pagina sa web oficială

Notă: Băncile nu sunt în drept să perceapă taxe adiționale, cu excepția unui comision unic la acordarea creditului pentru a acoperi costurile juridice ce țin de documentarea creditului, care va constitui nu mai mult de 1% din valoarea creditului

Criterii de eligibilitate

Pentru a beneficia de un credit ipotecar în cadrul Programului, persoana fizică trebuie să întrunească cumulativ următoarele condiții:

 1. să aibă vârsta de până la 50 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar;
 2. să fie cetățean al Republicii Moldova angajat în Republica Moldova;
 3. să dispună de venituri pentru achitarea creditului ipotecar, a cărui rată lunară, plus dobânda și comisionul de garantare, să nu depășească 50% din veniturile nete cumulative ale beneficiarului și/sau ale familiei acestuia, precum și ale rudelor de gradul I;
 4. să nu fi procurat o locuinţă prin intermediul Programului.

Sunt eligibili persoanele care au deja în proprietate un bun imobil, dar care doresc să-și îmbunătățească condițiile de trai prin procurarea unei locuințe cu suprafață mai mare. Dacă se deține în proprietate un bun imobil situat la sat/comună dobândită prin donație/moștenire solicitantul are posibilitatea să-și procure o locuință de orice suprafață.

Prima Casă 2, 3 și 4

Dacă ai participat la Programul de stat „Prima Casă” și ți-ai cumpărat o locuință de până la 600.000 lei și mai ești și angajat în sectorul public, atunci poți beneficia de compensație din partea statutului, prin așa numita „Prima Casă 2

Vezi detalii!

Dacă ai participat la Programul de stat „Prima Casă” și ți-ai cumpărat o locuință și ai copii, atunci poți beneficia de compensație din partea statutului, prin așa numita „Prima Casă 3”.

Vezi detalii!

Dacă ai participat la Programul de stat „Prima Casă” și ți-ai cumpărat o locuință de până la 600.000 lei și mai ești și angajat în sectorul privat, atunci poți beneficia de compensație din partea statutului, prin așa numita „Prima Casă 4”.

Vezi detalii!

Instituțiile bancare partenere

Telefon: +373 22 222 770
E-mail: [email protected]
Site: www.maib.md
Adresa: str. Constantin Tănase, 9
MD – 2006, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 576 782
E-mail: [email protected]
Site: www.moldindconbank.com
Adresa: str. Armenească, 38
MD – 2012, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 576 100
E-mail: [email protected]
Site: www.victoriabank.md
Adresa: str. 31 August 1989, 141
MD – 2004, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 25 64 56
E-mail: [email protected]
Site: www.mobiasbanca.md 
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 81A
MD – 2012, mun. Chișinău

Telefon: +373 22 301 102
E-mail: [email protected]
Site: www.eximbank.md
Adresa: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 171/1
MD – 2004, mun. Chișinău

InfoLine: +(373) 22 22 60 65
Email: [email protected]