Proiectul Ameliorarea Competitivității 

Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivităţii (UIPAC) este o instituție publică creată pe lângă Ministerul Economiei (Hotărârea Guvernului nr. 895 din 25.08.2005) pentru gestionarea fondurilor acordate Guvernului Republicii Moldova de către donatorii internaţionali în scopul îmbunătățirii mediului antreprenorial și implicit, dezvoltării socio-economice a Republicii Moldova.

În perioada 2006-2013 UIPAC a implementat cu succes un proiect-pilot de ameliorare a competitivităţii (PAC), în valoare de 38,3 mln. USD, sumă acordată de Asociația Internațională de Dezvoltare (Banca Mondială) și Guvernul Japoniei. Obiectivul principal al PAC a fost oferirea asistenţei tehnice şi finanţării investiţionale pentru consolidarea competitivităţii întreprinderilor din Moldova prin implementarea reformei regulatorii și îmbunătățirea mediului de afaceri, modernizarea sistemului infrastructurii calității, accesul la finanțare şi sprijinirea întreprinderilor care solicită implementarea sistemelor de management al calității și de dezvoltare a afacerii.

În anul 2014, Ministerul Economiei cu sprijinul Băncii Mondiale au lansat cel de-al doilea proiect pentru ameliorarea competitivității (PAC II) în valoare de cca. 45 mln USD, gestionarea căruia a fost transmisă de asemenea UIPAC. Acest program va fortifica rezultatele proiectului de ameliorare a competitivității (PAC I), având ca obiectiv îmbunătăţirea competitivității întreprinderilor autohtone, în special a întreprinderilor mici și mijlocii prin perfecţionarea cadrului de reglementare în domeniul activității de întreprinzător, facilitarea accesului la finanțare pe termen mediu și lung, şi, în consecință și pe noi pieţe de desfacere.

UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI BĂNCII MONDIALE DE AMELIORARE A COMPETITIVITĂȚII (UIPAC)

Bugetul total – 45 mil. dolari SUA:

Creditul Asociaţiei Internaţionalepentru Dezvoltare (IDA) – 15 mil. dolari SUA.

Creditul Bancii Internaționale de Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD) – 30 mil. dolari SUA.

Proiectul Ameliorarea Competitivității (PAC II)

Proiectul Ameliorarea Competitivității (PAC II) are trei componente distincte, cu același obiectiv, de a facilita activitatea agenților economici din Moldova. Prima componentă ține de reforma cadrului de reglementare a activității de întreprinzător și vizează, printre altele, reducerea numărului de autorizații, necesare pentru a desfășura o activitate de afaceri, și crearea unui „Ghișeu unic” pentru eliberarea actelor permisive.

Costul anual al conformării agenților economici la procedurile administrative se ridică la cca. 135 mil. lei și 1,4 mil. zile. Aceste costuri erau generate de necesitatea de a obține 416 acte permisive, inclusiv licențe, eliberate de autorități publice centrale și locale. Cu sprijinul PAC II, a fost anulată obligativitatea obținerii a 30% dintre actele permisive, iar cele care rămân valabile – 150 de acte permissive – vor fi emise prin intermediul unui „Ghișeu unic”, ce va facilita activitatea agenților economici. În urma acestor intervenții, costurile administrative pentru mediul de afaceri ar urma să se reducă cu 45% sau, exprimat în bani, cu cca. 60 mil. lei pe an și cu 400 mii zile pe an.

Componentele Proiectului:

Componenta de creditare

Linia de credit PAC II are o valoare de 30 de milioane de dolari și poate fi accesată de companii orientate la export. Suma maximă pentru un sub-împrumut pentru proiecte investiționale este echivalentul a 800 mii USD, iar pentru capital circulant și materie primă – echivalentul a 500 mii USD.

Maturitatea sub-împrumuturilor pentru beneficiari – până la 8 ani pentru sub-proiecte investiţionale și până la 4 ani pentru sub-împrumuturile pentru capital circulant independent.

Băncile partenere sunt:

 • BC “Mobiasbancă -Groupe Societe Generale” S.A.;
 • BC “Procreditbank” S.A.;
 • BC “Comerțbank” S.A.;
 • “Fincombank” S.A..

Componenta de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii

Componenta respectivă are scopul de a consolida legăturile între întreprinderile mici și mijlocii din Moldova și piețele de desfacere, precum și a îmbunătăți capacitatea acestora de a concura pe aceste piețe.

Aceasta include două subcomponente:

 • granturi de co-finanțare;
 • consolidarea instituțională a Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și Organizației de Atragere a Investițiilor și Promovare a Exportului din Moldova (MIEPO).

Sub-componenta de grant

Bugetul sub-componentei de grant constituie 3 milioane de dolari, suma maximă a grantului / beneficiar fiind de 200.000 lei moldovenești, dar nu mai mult de 50% din costul proiectului de îmbunătățire a afacerii.

La selectarea beneficiarilor de granturi se acordă prioritate întreprinderilor din sectoarele:

 • Produse alimentare și băuturi;
 • Produse electronice și mecanice;
 • Textile și îmbrăcăminte;
 • Tehnologii informaționale și externalizarea procesului de afaceri.
 • Aceste patru sectoare deja generează două treimi din oferta la export a Republicii Moldova, respectiv sunt cele mai pregătite să concureze pe piețele internaționale.

Contacte

Unitatea de Implementare a Proiectului Băncii Mondiale de Ameliorare a Competitivității (UIPAC)

Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180
MD – 2004, Chișinău,
Republica Moldova

Granturi de cofinanțare (PAC Granturi): of. 815
Tel: (+373 22) 296 723
E-mail: [email protected]
Web: www.uipac.md

Contracte și finanțe: of. 813
Tel: (+373 22) 296 724
E-mail: [email protected]