• garanție financiară
    172 0

    Care sunt produsele de garantare a creditelor pentru anul 2019?

    În Republica Moldova gajul nu mai este o problemă. Creditele bancare solicitate de întreprinderile mici şi mijlocii (IMM) pot fi garantate de Fondul de Garantare a Creditelor (FGC). FGC este primul şi unicul fond de garantare a creditelor creat din resursele bugetului de stat care are drept scop susținerea IMM-urilor la accesarea resurselor financiare. Garanția financiară emisă de FGC poate fi...