• Atenție!: 15 august – data limită a primului termen de achitare a impozitului pe bunurile…

    Serviciul Fiscal de Stat reamintește pe pagina oficială că 15 august este termenul limită, prevăzut de legislația în vigoare, în care contribuabilii pot achita prima rată a impozitului pe bunurile imobiliare și a impozitului funciar, aferent perioadei fiscale a anului 2018. Totodată, menționează că, în condițiile neachitării impozitelor respective în termenul prevăzut, pentru fiecare zi de întârziere se va aplica...