ODIMM a prezentat progresele înregistrate în urma implementării programelor de suport al mediului de afaceri din Moldova

Platforma EU4Business cu suportul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a reunit în cadrul unei mese rotunde reprezentanții Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Băncii Europene de Investiții (BEI), Ministerului Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova (MEI), Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) și băncilor comerciale din Republica Moldova.

Evenimentul a avut drept scop evaluarea progresului programelor de suport care asigura accesul la finanțare al mediului de afaceri din Republica Moldova.În cadrul mesei rotunde, Directorul general interimar ODIMM, Petru Gurgurov, a facut o trecere in revista a instrumentele de suport active pentru IMM-uri și rezultatele obținute în acest sens. Accentul a fost pus pe accesul la finanțate asigurat prin programele gestionate de ODIMM.

Potrivit lui Petru Gurgurov, Fondul de Garantare a Creditelor (FGC) este un instrument de stat, gestionat de ODIMM, care asigură accesul la finanțare a IMM-urilor prin emiterea garanțiilor financiare pentru garantarea creditelor solicitate de antreprenori.

Totodată a fost punctate ajustările efectuate pentru funcționalitatea optimă a proceselor de garantare, „în urma acțiunilor întreprinse privind îmbunătățirea proceselor de garantare, în anul 2017 s-a înregistrat o creștere a portofoliului de garanții financiare de 76,12%, ceea ce a făcut posibilă atragerea resurselor financiare în economie în valoare de cca 231 milioane lei. Garanțiile financiare emise de FGC-ODIMM au contribuit la menținerea în câmpul muncii a aproximativ 1000 angajați”, a subliniat Petru Gurgurov.

Directorul interimar ODIMM a specificat că un alt instrument de susținere a IMM-urilor, gestionat de ODIMM, este Programul PARE 1+1, destinat lucrătorilor migranți sau rudelor de gradul întâi ai acestora, care doresc să investească în inițierea sau extinderea unei afaceri.

Petru Gurgurov a menționat că prin intermediul Programului, cu suportul Uniunii Europene, suma totală a granturilor acordate constituie circa 215,8 mil lei, iar investițiile în economie sunt de 697,9 mln. lei, respectiv fiecare leu acordat sub formă de grant a generat circa 3,23 lei investiții în economie. Totodată, prin intermediul Programului au fost create 3170 locuri de muncă.

În cadrul prezentării Petru Gurgurov a făcut referire și la Programul – pilot „Femei în Afaceri”, lansat în 2016, prin oferirea sprijinului financiar și non-financiar pentru dezvoltarea afacerilor de către femei, ”Programul „Femei în Afaceri” a înregistrat un număr de 659 de femei participante, un număr de 408 de femei instruite, un număr de 179 de companii noi create, care asigura un număr de 192 de locuri de munca”.

La finele evenimentului actorii cheie implicați în platforma EU4Business au analizat provocările și factorii care accelerează succesul programelor de suport pentru IMM-uri. Recomandările și sugestiile discutate în cadrul evenimentului vor fi prezentate în Raportul anual pregătit pentru Adunarea Generală a EU4Business de la Bruxelles, care va avea loc în perioada 20-21 iunie 2018.

Întreprinderile mici și mijlocii (IMM) din regiunea Parteneriatului estic al UE au potențialul să creeze locuri de muncă și să stimuleze creșterea economică. Impedimentele precum accesul limitat la finanțare, cadrul legal și dificultățile întâmpinate la pătrunderea pe noi piețe împiedică progresul acestora.

Inițiativa EU4Business a Uniunii Europene înlătură aceste obstacole prin intermediul finanțării, al sprijinului și al formării care ajută întreprinderile mici să î-și atingă pe deplin potențialul. Sprijinul EU4Business este acordat cu ajutorul unor organizații precum Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. De menționat că inițiativa EU4Business include toate activitățile UE care sprijină IMM-urile în țările membre ale Parteneriatului estic.

Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.