Vezi ce sancțiuni a aplicat BNM în temeiul Legii privind activitatea băncilor

În temeiul art. 146 din Legea nr. 202 din 6.10.2017 privind activitatea băncilor, Banca Națională a Moldovei (BNM) publică, fără întârziere, pe pagina sa oficială, sancțiunile aplicate, precum și informații privind tipul și natura încălcării săvârșite și identitatea persoanei fizice sau juridice sancționate, după ce aceasta a fost înștiințată cu privire la aplicarea sancțiunii.

La stabilirea tipului și cuantumului sancțiunii, BNM ține cont de circumstanțele relevante ale săvârșirii faptei, inclusiv de gravitatea și durata faptei, gradul de vinovăție a persoanei, capacitatea ei financiară, prejudiciile cauzate terților, în măsura în care pot fi determinate, gradul de cooperare a persoanei cu BNM, încălcările comise anterior de persoană.

Pe perioada anului 2018, BNM a aplicat următoarele sancțiuni:

1. Prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 296 din 29.11.2018, BC „MOBIASBANCĂ-Groupe Societe Generale” S.A. a primit avertisment pentru nerespectarea unor cerințe ale legislației referitoare la: asigurarea integrității unor date aferent tranzacțiilor efectuate, într-o formă care ar permite determinarea veridicității acestor date; asigurarea securității informației în cadrul băncii.

Alte încălcări și neajunsuri constatate în cadrul controlului se referă la existența deficiențelor în sistemul de control intern al băncii și cadrul de administrare (ce țin de: condițiile efectuării tranzacțiilor cu unele persoane afiliate băncii, neasigurarea efectuării auditului tuturor activităților/operațiunilor externalizate, prezentarea rapoartelor la BNM cu unele erori), precum și în domeniile: prevenirii și combaterii spălării banilor, serviciilor de plată și sistemelor de plăți, regimului rezervelor obligatorii.

2. Prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 174 din 19.07.2018, ”BIOTEX – COM” SRL, deținător de deținere calificată în capitalul social al ”Băncii de Finanțe și Comerț” S.A., a fost amendat în sumă de 89.758 lei pentru neprezentarea în modul și volumul stabilit a informațiilor/documentelor solicitate de BNM în scopul exercitării atribuției de supraveghere și evaluare a calității acționarilor.

3. Prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 175 din 19.07.2018, ”AVICOMAGRO” SRL, deținător de deținere calificată în capitalul social al ”Băncii de Finanțe și Comerț” S.A. a fost amendat în sumă de 89.740 lei pentru neprezentarea în modul și volumul stabilit a informațiilor/documentelor solicitate de BNM în scopul exercitării atribuției de supraveghere și evaluare a calității acționarilor.

4 Prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 119 din 25.05.2018, „Banca de Finanțe și Comerț” S.A. a fost amendată în sumă de 362 141 lei pentru:

a) nerespectarea unor cerințe ale Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare;

b) nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (banca nu a monitorizat adecvat activitatea și tranzacțiile unor clienți, nu deține suficiente documente confirmative care demonstrează venitul sau proveniența mijloacelor bănești ale unor clienți, nu deține documentele confirmative privind necesitatea efectuării de către un client a operațiunilor de extragere din cont a numerarului în sume semnificative, nu a raportat Serviciului prevenirea și combaterea spălării banilor despre unele tranzacții suspecte);

c) nerespectarea unor cerințe ale legislației cu privire la reglementarea valutară, serviciile de plată și sistemele de plăți.

Din același motive, au fost avertizate persoanele de conducere ale Băncii:

  • Hvorostovschi Victor, președinte;
  • Rudenco Larisa, vicepreședinte;
  • Salamaha Iurii, vicepreședinte;
  • Socolov Serghei, contabil șef.

5. Prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 136 din 13.06.2018, B.C. „COMERȚBANK” S.A. a fost amendată în sumă de 1.700.000 lei pentru:

a) nerespectarea cerinței Legii instituțiilor financiare cu privire la componența Consiliului băncii (numărul admisibil al persoanelor afiliate băncii);

b) nerespectarea unor cerințe ale Legii instituțiilor financiare și ale altor acte normative ale BNM cu privire la clasificarea activelor/angajamentelor condiționale, concentrarea riscurilor (expunerile) băncii, la acordarea creditelor, efectuarea tranzacțiilor cu persoanele afiliate băncii, sistemele de control intern și cadrul de administrare;

c) nerespectarea unor cerințe ale legislației în domeniul prevenirii și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului (banca nu a identificat sursa mijloacelor utilizate în tranzacțiile cu unii clienți, inclusiv persoane fizice, care au efectuat tranzacții semnificative de schimb valutar, nu deține în măsură deplină documente care confirmă activitatea economică a unor clienți, nu a aplicat măsuri de precauție sporite față de clienții cu risc sporit), nerespectarea unor măsuri stabilite anterior de BNM;

d) nerespectarea unor cerințe ale legislației în domeniul serviciilor de plată și sistemelor de plăți, precum și în domeniul reglementării valutare.

Din același motive au fost amendate persoanele de conducere ale băncii:

  • Serghei Cartașov, președinte – 244.665,33 lei;
  • Alexandru Radu, prim-vicepreședinte – 146.165,42 lei;
  • Sergiu Nicolaev, vicepreședinte – 160.771,67 lei.

Iar membrii consiliului băncii, Petr Skovorodko, Iurii Blinov și Constantin Movilă, au primit avertisment.

5. Prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr. 120 din 25.05.2018, BC „EuroCreditBank” S.A. a primit avertisment pentru încălcări ale Legii instituțiilor financiare, actelor normative ale BNM și Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. În special, banca nu a respectat cerințele prudențiale referitoare la activitatea de creditare, concentrarea riscurilor, clasificarea activelor, transparența structurii de proprietate a băncii etc.

BNM comunică că toate băncile sacționate activează în regim normal și prestează toate serviciile propuse, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozitele, de creditare și decontare. Totodată, abaterile stabilite nu au dus la depășirea limitelor prudențiale și nu reprezintă un risc major asupra stabilității financiare.

Sursa: Banca Națională a MoldoveiJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.