Fondul de Garantare a Creditelor gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii