Regulamentul cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii este supus consultării publice

Banca Națională a Moldovei (BNM) a inițiat, începând cu 17 aprilie 2018, consultarea publică a proiectului Hotărârii Comitetului executiv al BNM „Privind modificarea și completarea Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii”.

Proiectul hotărârii este inițiat în contextul Legii nr.202 din 6 octombrie 2018 privind activitatea băncilor. Beneficiarii proiectului hotărârii sunt băncile din Republica Moldova.

Rezultatul scontat ca urmare a implementării proiectului hotărârii supuse consultării publice vizează crearea premiselor pentru consolidarea procesului de identificare și evaluare a acționarilor prin perfecționarea procesului de solicitare a aprobării prealabile, inclusiv perfecționarea setului de documente care urmează a fi prezentat de către achizitorul potențial/persoana dobânditoare.Proiectul hotărârii prevede ajustarea terminologiei de bază și respectiv re-definirea termenilor „persoană dobânditoare” și „achizitor potențial” în contextul prevederilor expuse la art.45 alin.(1) din lege.

De asemenea, în vederea examinării solicitării pentru obținerea aprobării prealabile a BNM pentru dobândirea sau majorarea deținerii, după caz, deținerii calificate într-o bancă în una dintre situațiile prevăzute la art.45 alin.(1) din lege, se preconizează perfecționarea procesului de solicitare a aprobării prealabile prin perfecționarea setului de documente care urmează a fi prezentat de către achizitorul potențial/persoana dobânditoare, care este:

  • o societate pe acțiuni ale cărei acțiuni sunt admise spre tranzacționare pe piața reglementată din statele străine care aplică cerințe de supraveghere și reglementare pentru burse echivalente cu cele aplicate Uniunii Europene și, respectiv, societatea este supusă cerințelor de dezvăluire a informației stabilite de actele normative aferente pieței de capital, din țara al cărei rezident este achizitorul potențial/persoana dobânditoare, sau;
  • o entitate creată special în scopul achiziției/dobândirii unei dețineri în capitalul social al unei bănci, prin intermediul unei persoane juridice din statele străine care aplică cerințe de supraveghere și reglementare prudențială aplicabile băncilor echivalente cu cele aplicate Uniunii Europene, care este creată sau procurată în acest sens.

În acest scop se va solicita un set de documente mai restrâns pentru entitățile menționate, pornind de la statutul acestora și de la faptul că un anumit volum de informații poate fi accesat de pe paginile oficiale ale entităților.

Prevederile expuse în proiectul hotărârii vor conduce la crearea premiselor pentru consolidarea procesului de identificare și evaluare a acționarilor.

Totodată, punerea în aplicare a dispozițiilor legale introduse prin proiectul hotărârii nu va implică cheltuieli suplimentare pentru solicitanții menționați mai sus.

Recomandările pe marginea proiectului hotărârii, supus consultării publice, pot fi expediate până pe data de 27 aprilie 2018 pe adresa electronică: [email protected] sau pe adresa poștală: bd. Grigore Vieru nr.1, MD – 2005, mun. Chișinău, sau pot fi comunicate la numărul de telefon 022 822 442.

Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.