Expert-Grup: Clasamentul performanței bancare în aprilie 2019

Centrul Analitic Independent „Expert-Grup” a lansat „Clasamentul performanţei bancare, aprilie 2019” semnat de Dumitru Pîntea.

La sfârșitul lunii aprilie 2019 indicatorii activității bancare prezintă o situație stabilă în sector. Principalii indicatori financiari și prudențiali înregistrează valori cuprinse în limitele, sau chiar peste cele admise de banca centrală ceea ce determină o situație confortabilă pentru moment. Privit în mod agregat, sectorul bancar se prezintă a fi în continuare profitabil, suficient de capitalizat și cu un grad înalt de lichiditate pe termen scurt. De asemenea, creditarea bancară își continuă tendința de creștere în timp ce creditele neperformante se reduc într-un ritm moderat.

Nivelul fondurilor proprii consemnează valori adecvate ceea ce menține nivelul de solvabilitate la un nivel superior cu oscilații de la o bancă la alta în intervalul 18 –71%. Totuși componenta de bază a capitalului propriu este reprezentată de rezervele acumulate și profitul reportat din perioadele precedente, volumul căruia se poate modifica în cazul acordării dividendelor către acționari. Indicatorii de lichiditate prezintă o poziție confortabilă pe termen scurt și una mai puțin confortabilă pe termen lung. La nivel agregat se atestă un exces de resurse pe termen scurt, circa 53% din active fiind reprezentate de active lichide (VMS, rezerve obligatorii, certificate ale BNM) și doar 43% de credite. De cealaltă parte, la nivel individual pentru băncile mari este caracteristic un nivel ridicat al lichidității pe teren scurt în detrimentul celei pe termen lung, în timp ce pentru băncile mici situația este opusă.

Calitatea activelor continuă să se amelioreze pe fondul reducerii volumului de credite neperformante și creșterii volumului celor noi acordate. Rata creditelor neperformante înregistrează un nivel de aproximativ 10,9%, cu oscilații între 5 și 25% în dependență de bancă. Totodată, volumul de fonduri proprii rămâne suficient de consistent pentru a acoperi eventuale șocuri neprevăzute. Totuși, acordarea dividendelor către acționari ar putea schimba situația dată. Atât la nivel agregat, cât și la nivel individual, sectorul bancar continuă acumularea de profit. Astfel, în primele 4 luni ale anului 2019 băncile au acumulat profit în sumă de 746 mil. MDL, cu aproximativ 191 mil. MDL mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. În luna aprilie curent, creditarea bancară cunoaște una din cele mai mari creșteri din ultimii trei ani.

La sfârșitul lunii aprilie soldul total al creditelor înregistrează o valoare de o aproximativ 37,5 mlrd. MDL, în creștere cu circa 15% față de aceeași perioadă a anului trecut. Totodată, tendința de creștere este caracteristică atât pentru creditele acordate în lei (+21% f-a-p) cât și pentru cele în valută (+7% f-a-p), ponderea celor dintâi în total portofoliul fiind de 63,7%. La nivel de sectoare, cea mai mare creștere o înregistrează creditele acordate pentru construcția/procurarea imobilului (+64% f-a-p), ceea ce determină o creștere și pentru creditele acordate în domeniul construcțiilor (+30% f-a-p). De asemenea, o rată de creștere de circa 30% f-a-p este caracteristică și creditelor de consum, categorie din ce în ce mai atractivă pentru bănci.

În urma aplicării metodologiei clasamentului performanței bancare, la sfârșitul lunii aprilie 2019 rezultatele se prezintă în felul următor: topul este condus de băncile de importanță sistemică pentru sistemul bancar și financiar național, și anume Moldova-Agroindbank, urmată de Moldindconbank, MobiasBanca și Victoriabank.

Aceste bănci continuă să exceleaze la capitolul profitabilitate și indicatori de piață, revenindu-le circa 89% din profitul acumulat la nivel de sector și 80% din totalul activelor bancare. În mod particular, la nivelul indicatorilor generați pe compartimente specifice la sfârșitul lunii aprilie 2019 putem menționa următoarele:

Băncile cu cea mai solidă bază de capital în raport cu activele: 

 • Eximbank;
 • BCR Chișinău;
 • Comerțbank.

Băncile cu cel mai mare volum de active lichide în raport cu total active deținute:

 • Victoriabank;
 • Eximbank;
 • Moldindconbank.

Băncile cu cele mai calitative active:

 • ProCredit Bank;
 • EuroCreditBank;
 • Fincombank.

Băncile cu cea mai mare rentabilitate a capitalului:

 • Moldindconbank;
 • Moldova-Agroindbank;
 • Mobiasbanca.

Băncile cu cea mai mare cotă de piață după portofoliul de credite:

 • Moldova-Agroindbank;
 • Moldindconbank;
 • Mobiasbanca.

Accesează aplicația interactivă!Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.