Care depozite bancare din Moldova sunt garantate?

În Republica Moldova depozitele bancare ale persoanelor fizice sunt garantate de către Fondul de Garantare a Depozitelor. Acesta este un fond special la care sunt obligate băncile comerciale din țară să participe cu contribuții financiare: inițială unică și trimestriale.

Contribuția inițială unică se achită de bancă în proporție de 0,1% din capitalul inițial al acesteia, la primirea licenței de activitate de la Bancă Națională a Moldovei (BNM). Contribuția trimestrială se achită în proporție de 0,25% din suma totală a depozitelor garantate în funcție de plafonul stabilit. Fondul poate solicita și contribuții speciale de la bănci în cazul insuficienței mijloacelor financiare sau poate înceta acumularea de contribuții în cazul în care mărimea Fondului a ajuns la 7% din totalul depozitelor garantate înregistrate în sistemul bancar.

Plafonul de garantare stabilit este de 20.000 lei. Garantate sunt atât depozitele în monedă națională, cât și în valută străină.

Simplu de tot, dacă ai un depozit, sau două, sau trei, nu contează, în sumă de 30 000 de lei, la lichidarea băncii în care deții, acest fond îți va achita 20.000 lei pentru toate depozitele. Dacă mărimea depozitului e mai mică de plafon, atunci vei primi înapoi însuși depozitul tău.

Un alt caz, dacă ai credit la bancă, atunci în cazul lichidării ei, se va scădea din mărimea depozitului valoarea creditului și după asta se va aplica procedura indicată mai sus.

Cum am menționat la început, de către Fondul de Garantare a Depozitelor sunt garantate doar depozitele persoanelor fizice, rezidenți și nerezidenți, dar cu unele excepții.

Fondul nu garantează următoarele:

 1. depozitele administratorilor băncii;
 2. depozitele persoanelor fizice acționari ai băncii care dețin minimum 1% din capitalul ei;
 3. depozitele foștilor deținători de cotă în capitalul social al băncii, ale căror acțiuni au fost anulate din cauza nerespectării cerințelor privind calitatea acționariatului conform Legii instituțiilor financiare nr. 550/1995 și ale căror creanțe rezultante din această anulare nu au fost onorate;
 4. depozitele soților şi rudelor de gradul întâi şi al doilea ale persoanelor consemnate la pct. 1), 2) şi 3);
 5. depozitele persoanelor fizice terțe care activează în numele persoanelor consemnate la pct. 1), 2) şi 3);
 6. depozitele persoanelor fizice ce deţin, în întreprinderi afiliate şi societăți dependente, funcții similare celor enumerate la pct. 1) şi 2);
 7. depozitele persoanelor fizice care au obţinut de la aceeaşi bancă dobînzi sau alte avantaje financiare în condiţii preferenţiale;
 8. depozitele persoanelor fizice în Banca de Economii S.A. la situaţia din 2 ianuarie 1992, atît cele în vigoare, cît şi cele reperfectate la data de 29 iulie 1994, luîndu-se ca bază soldul acestora conform situaţiei conturilor din 2 ianuarie 1992, care sînt deja garantate de stat prin Legea privind indexarea depunerilor băneşti ale cetăţenilor în Banca de Economii;
 9. depozitele persoanelor fizice în conturile de depozit deschise în conformitate cu Hotărîrea Parlamentului nr. 201-XIII din 29 iulie 1994 privind indexarea depunerilor populației în instituțiile Băncii de Economii a Moldovei;
 10. titlurile de creanţă la purtător;
 11. depozitele declarate ilicite prin hotărîre judecătorească. Fondul suspendă plata depozitelor persoanelor fizice cărora li s-a intentat acţiune în instanţă privind legalitatea depunerilor, iar hotărîrea judecătorească nu a devenit definitivă;
 12. toate instrumentele care intră în noţiunea de capital reglementat al băncii.

Achitarea compensației de către Fond pentru depozitul tău nu înseamnă că banca nu mai este obligată să-ți restituie depozitul. Obligația băncii se reduce doar cu această compensație primită.

Autor: Dionisie Comerzan

(articol actualizat la data de 01.02.2018)Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.