Vezi cum se evaluează la valoarea justă instrumentele financiare

Evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare se poate efectua în situațiile financiare consolidate. Un instrument financiar reprezintă orice contract ce generează simultan un activ financiar pentru o entitate și o datorie financiara sau un instrument de capitaluri proprii pentru o alta entitate.

Un activ financiar este orice activ care reprezintă:
 1. trezorerie;
 2. un instrument de capitaluri proprii al unei alte entități;
 3. un drept contractual: – de a primi numerar sau un alt activ financiar de la o altă entitate; sau – de a schimba active sau datorii financiare cu altă entitate în condiții care sunt potențial favorabile entității; sau
 4. un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii și este:
  – un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligata să primească un număr variabil al propriilor instrumente de capitaluri proprii; sau
  – un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat în alt fel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar sau al unui alt activ financiar pentru un număr fix din instrumentele de capital propriu ale entității. În acest scop, instrumentele de capital ale entității nu includ instrumente care sunt ele înșele contracte pentru primirea sau livrarea propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității.
O datorie financiara este orice datorie care reprezintă:
 1. o obligație contractuală:
  – de a ceda lichidități sau alt activ financiar unei alte entități; sau
  – de a schimba active sau datorii financiare cu alta entitate în condiții care sunt potențial nefavorabile pentru entitate;
 2. un contract care va fi sau poate fi decontat în propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității și este:
  – un instrument financiar nederivat pentru care entitatea este sau poate fi obligată să livreze un număr variabil din propriile sale instrumente de capitaluri proprii; sau
  – un instrument financiar derivat care va fi sau poate fi decontat altfel decât prin schimbul unei sume fixe de numerar, sau alt activ financiar în schimbul unui număr fix din propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității. În acest scop, propriile instrumente de capitaluri proprii ale entității nu includ instrumente care pot fi ele înșele contracte pentru primirea sau livrarea viitoare a propriilor instrumente de capitaluri proprii ale entității.
Valoarea justă se determină prin referire la:
 1. valoarea de piață, pentru acele instrumente financiare pentru care se poate identifica cu ușurință o piață credibilă. Dacă valoarea de piață nu se poate identifica cu ușurință pentru un instrument, dar poate fi identificata pentru componentele sale sau pentru un instrument similar, valoarea de piață poate fi derivata din cea a componentelor sale sau a instrumentului similar; sau
 2. o valoare determinată cu ajutorul unor modele și tehnici de evaluare general acceptate, pentru instrumentele pentru care nu se poate identifica cu ușurință o piață credibilă. Astfel de modele și tehnici asigura o aproximare rezonabilă a valorii de piață.
Atunci când un instrument financiar se evaluează la valoarea justă, modificarea valorii se include în contul de profit și pierdere.

Totuși, o astfel de modificare se include direct în capitalul propriu, într-o rezervă de valoare justă, dacă:

 1. instrumentul contabilizat este un instrument de acoperire împotriva riscurilor conform unui sistem de contabilizare a acoperirii riscului care permite ca unele sau toate modificările de valoare să nu fie înregistrate în contul de profit și pierdere; sau
 2. modificarea de valoare se referă la o diferență de schimb valutar apărută la un element monetar care face parte dintr-o investiție netă a entității într-o entitate străină.
Modificarea valorii unui activ financiar disponibil pentru vânzare, altul decât un instrument financiar derivat, poate fi inclusa direct în capitalul propriu, în rezerva de valoare justă.

Dacă, în situațiile financiare consolidate a fost efectuată evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare, notele explicative prezintă:

 1. ipotezele semnificative care stau la baza modelelor și tehnicilor de evaluare;
 2. pentru fiecare categorie de instrumente financiare, valoarea justă, modificările de valoare incluse direct în contul de profit și pierdere, precum și modificările incluse în rezerva de valoare justă;
 3. pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate, informații privind aria și natura instrumentelor, inclusiv termenii și condițiile semnificative care pot afecta valoarea, momentul și certitudinea fluxurilor viitoare de trezorerie; și
 4. un tabel care să prezinte modificările rezervei de valoare justă în cursul exercițiului financiar.
Cerințe de prezentare a valorii juste în situații financiare anuale individuale

Deși evaluarea la valoarea justă a instrumentelor financiare nu se înregistrează în contabilitate, iar rezultatele acesteia nu sunt cuprinse în bilanț și în contul de profit și pierdere, în notele explicative la situațiile financiare anuale individuale trebuie prezentate următoarele informații:

 1. pentru fiecare clasă de instrumente financiare derivate:
  – valoarea justă a instrumentelor, dacă o astfel de valoare poate fi determinată;
  – informații privind aria și natura instrumentelor financiare; și
 2. pentru imobilizările financiare înregistrate la o valoare mai mare decât valoarea lor justă și fără a se fi utilizat opțiunea de a face o ajustare de valoare:
  – valoarea contabila și valoarea justă ale fiecăruia dintre activele individuale sau ale grupărilor corespunzătoare ale acelor active individuale;
  – motivele pentru care nu a fost redusă valoarea contabilă, inclusiv natura dovezilor pe care se întemeiază opinia că valoarea contabila va fi recuperata.

Sursa: Contabilul.roJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.