Ce presupun subvențiile în avans pentru producătorii agricoli debutanți?

Agenția de Intervenție și Plăți în Agricultură (AIPA) a lansat Programul privind acordarea subvențiilor în avans, oferite din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, pentru producătorii agricoli debutanți.

Producătorii agricoli debutanți sunt întreprinderile micro sau mici, nou-înregistrate, fondate și conduse de tineri fermieri sau femei fermieri care desfășoară pentru prima dată o activitate economică.

Programul prevede acordarea subvențiilor în avans în proporție de 65% din valoarea proiectelor investiționale prezentate de producătorii agricoli debutanți de până la 1.000.000 lei, pentru:

 • construcția sau îmbunătățirea bunurilor imobile, destinate creșterii și întreținerii animalelor, dezvoltării infrastructurii postrecoltare și procesare;
 • achiziționarea de sisteme, mașini și echipamente noi, inclusiv software, până la valoarea de piață a bunului, utilizate la cultivarea produselor agricole în teren protejat, precum și a culturilor multianuale în teren deschis;
 • investițiile în proiectarea, achiziționarea materialului săditor și înființarea plantațiilor multianuale;
 • achiziționarea animalelor de prăsilă;
 • costurile generale legate de onorariile arhitecților și inginerilor, proiectanților de plantații multianuale, taxele pentru consultanță și studii de fezabilitate.

Prin implimentarea acestui Program se dorește:

 • atragerea investițiilor în domeniul agroindustrial din mediul rural prin crearea a cel puțin 300 de exploatații agricole noi;
 • creșterea oportunităților de ocupare a forței de muncă şi sporirea veniturilor în mediul rural prin crearea a cel puțin 500 locuri de muncă unice;
 • diversificarea portofoliului de afaceri/activități desfășurate în mediul rural, prin alocare a 30 % din bugetul disponibil finanțării proiectelor de investiții pentru producție cu valoarea adăugată localizate în sate/comune;
 • asigurarea dezvoltării durabile a mediului rural prin menținerea a 75% din proiectele finanțate viabile pe parcursul următorilor 3 ani.

Sunt eligibili producătorii agricoli debutanți, care sunt înregistrați și doresc să efectueze o investiție în conformitate cu domeniile de acțiuni aferente măsurilor de sprijin și care:

 • au la bază un plan de afaceri, prin care să se demonstreze fezabilitatea și eficiența proiectului investițional;
 • au sediul social și investiția amplasate într-o localitate rurală;
 • valoarea proiectului de investiții nu depășește 1 000 000 lei;
 • perioada a implementării nu depășește 24 luni;
 • dispune de pregătire și formare profesională în domeniul antreprenorialului sau, după caz, certificate de instruiri minim 40 ore, eliberate de companii de consultanță recunoscute de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului;
 • sunt deținători legali ai bunurilor imobile (terenuri/spații), pe care se realizează investiția. Pentru bunurile deținute în arendă/comodat, termenul va constitui cel puțin 15 ani,calculat cu anul anterior depunerii cererii de solicitare a sprijinului financiar;
 • la momentul depunerii cererii de subvenţionare, nu au restanţe la achitarea impozitelor şi taxelor faţă de bugetul public naţional;
 • fondatorul/fondatorii solicitantului nu sunt afiliați unui alt producător agricol, fapt confirmat prin asumarea răspunderii privind veridicitatea datelor respective, precum și prin verificarea/contrapunerea datelor eliberate de organele înregistrării de stat;
 • vor crea pe parcursul implementării proiectului investițional cel puțin 2 locuri de muncă permanente, sau crearea unui loc de muncă permanent și contractarea anuală a cel puțin 3 zilieri, cu obligația menținerii pentru o perioadă de cel puțin 3 ani, începând cu anul următor plății ultimei tranșe a subvenției autorizate.

Producătorii agricoli debutanți vor primi subvenția în 2 tranșe. Prima parte, va constitui 75% din valoarea subvenției, și va fi acordată la momentul semnării de către beneficiar a contractului de acordare a sprijinului financiar. Cea de-a doua tranșă, 25%, va fi transferată la contul beneficiarului în momentul dării în exploatare a investiției.

Cofinanțarea care este necesară să fie asigurată de producătorii agricoli debutanți în proporție de 35% din proiectul investițional, în baza căreia se eliberează subvenția în avans, va putea fi solicitată de la băncile comerciale autohtone, prin intermediul schemei de garantare a Fondului de Garantare a Creditelor gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii.

Cererile pentru subvențiile în avans vor începe să fie recepționate de AIPA de la 1 iulie.

Autor: Dionisie ComerzanJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.