Mărcile comerciale și apariția lucrărilor suplimentare dau peste cap ofertele din achizițiile publice

Apariția lucrărilor neprevăzute/suplimentare în perioada de implementare a contractului de antrepriză, dar și apariția lucrărilor neprevăzute/adăugătoare în perioada de implementare a contractului de antrepriză sunt printre principalele greșeli în elaborarea ofertelor și desfășurarea contractelor de către autoritățile contractante și operatorii economici.

Problemele au fost enunțate în cadrul celor patru workshopuri desfășurate în cadrul proiectului “Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practici de respectare a legislației”, finanțat de Uniunea Europeană și co-finanțat de UK aid cu suportul Guvernului Marii Britanii. La cele patru instruiri au participat circa 100 de autorități contractante și agenți economici, care s-au familiarizat cu prevederile din domeniul achizițiilor publice și și-au exprimat opiniile vizavi de procedurile din achizițiile publice.

Vadim Țurcan, specialist în achizițiile publice a spus că pentru soluționarea problemei lucrărilor neprevăzute este ne voie de atragerea aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare ca urmare a unor evenimente imprevizibile. Iar în ceea ce privește mărcile comerciale este nevoie de includerea în caietele de sarcini în dreptul materialelor/utilajelor referințe la normative și standarde (EN/ISO) sau adăugarea sintagmei ”sau echivalent” în descrierea poziției. Vadim Țurcan a vorbit și despre greșelile la depunerea contestațiilor la ANSC de către agenții. ”Este vorba de contestațiile incomplete și depunerea peste termenul limită”.

În cadrul workshopului a fost enunțată și problema alegerii criteriului de atribuire a contractului. Cel mai mic preț vs. oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere tehnico economic. ”Soluția ar fi stabilirea factorilor de evaluare caracteristici fiecărei tip de achiziție publică de lucrări”.

Rotaru Olga de la achiziții.md, a vorbit despre reforma în achizițiile publice și implementarea platformei electronice MTender. ”Achizițiile sunt publicate online. Companiile își pot plasa ofertele fără a ieși din oficiu și pot participa în timp real online la licitație. Până în prezent suma licitațiilor efectuate prin MTender constituie 11,7 milioane de lei”.

La întocmirea ofertelor, Ecaterina Meaun, expertă în achiziții publice, a spus că e nevoie de studierea minuțioasă a documentației de licitație, fișei de date a achiziției, caietului de sarcini și a oricărui alt document care este parte integrantă a setului de acte atașate la documentația de licitație. Operatorilor economici li se recomandă prezența la deschiderea ofertelor, solicitarea procesului-verbal de deschidere a ofertelor și indicarea opiniei separate în procesul – verbal până la semnarea acestuia.

Rotaru Olga de la achiziții.md, a vorbit despre reforma în achizițiile publice și implementarea platformei electronice MTender. ”Achizițiile sunt publicate online. Companiile își pot plasa ofertele fără a ieși din oficiu și pot participa în timp real online la licitație. Până în prezent suma licitațiilor efectuate prin MTender constituie 11,7 milioane de lei”.

”Pe domeniul achizițiilor noi învățăm din mers. Cert este că procedurile de achiziții trebuie să fie corecte pentru asigurarea bunurilor și serviciilor de calitate cetățenilor”, a explicat managerul Belnis SRL, Pancenco Gheorghe.

Participanții la discuții s-au mai referit și la noile prevederi legislative privind achizițiile publice, corelația dintre documentație de atribuire – ofertă – contract, particularitățile întocmiri ofertelor pentru achizițiile publice de lucrări și sistemul căilor de atac, care vizează formularea contestațiilor.

Sursa: viitorul.orgJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.