Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC “Energbank” S.A. din 19 aprilie 2016

La 19 aprilie 2016 pe adresa: mun.Chişinău, str.Tighina 23/3 a avut loc adunarea generală anuală a acţionarilor BC “Energbank” S.A. la adunare au participat acţionarii şi reprezentanţii lor, care deţin 77,14 % de acţiuni cu drept de vot (proces-verbal al adunării generale a acţionarilor nr.46 din 19.04.2016).

Adunarea a adoptat următoarele decizii:

 • A lua act de informaţia cu privire la totalurile activităţii Băncii în anul 2015.
 • A aprecia cu notă pozitivă activitatea Băncii în anul 2015.
 • Se aprobă raportul Consiliului Băncii pentru anul 2015.
 • Se aprobă Darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2015.
 • Se aprobă indicatorii business-planului Băncii pentru anul 2016.
 • Se aprobă modificările şi completările în Statutul Băncii.
 • Se aprobă modificările şi completările în regulamentele Băncii (Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor, Regulamentul Consiliului, Regulamentul Comisiei de Cenzori, Regulamentul privind modul de acordare a accesului acţionarilor sau deţinătorilor de obligaţiuni la documente.
 • De a direcţiona profitul Băncii obţinut în a.2015 la majorarea capitalului acţionar al Băncii. Se achită dividende acţionarilor Băncii din profitul nerepartizat al anului 2007 în mărime 5 lei la o acţiune, data întocmirii listei acţionarilor, care au dreptul de a primi dividende – 15.03.2016, forma şi termenul de achitare a dividendelor-mijloace băneşti (în numerar şi prin virament) în termen pînă la 30.06.2016.
 • Se stabileşte retribuţie lunară membrilor Consiliului si Comisiei de Cenzori. Se achită conform totalurilor activităţii a.2015 remuneraţia membrilor Consiliului, salariaţilor şi Comisiei de Cenzori a Băncii.
 • Alegerea membrului Consiliului se amănă într-o nouă adunare generală extraordinară prin corespondenţă.
 • Se aleg membrii Comitetului de Conducere pe un termen de 4 ani: Vasilachi Iu., Cuşnir P., Slobodean S., Şaghin P.
 • Se aproba în calitate de audit al Băncii pentru anul 2016 Compania «Grant Thornton Audit» SRL şi cuantumul retribuirii serviciilor acesteia.


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.