Rezultatele Adunării generale ordinare anuale a acţionarilor BC “Energbank” S.A. din 19 aprilie 2016

La 19 aprilie 2016 pe adresa: mun.Chişinău, str.Tighina 23/3 a avut loc adunarea generală anuală a acţionarilor BC “Energbank” S.A. la adunare au participat acţionarii şi reprezentanţii lor, care deţin 77,14 % de acţiuni cu drept de vot (proces-verbal al adunării generale a acţionarilor nr.46 din 19.04.2016).

Adunarea a adoptat următoarele decizii:

 • A lua act de informaţia cu privire la totalurile activităţii Băncii în anul 2015.
 • A aprecia cu notă pozitivă activitatea Băncii în anul 2015.
 • Se aprobă raportul Consiliului Băncii pentru anul 2015.
 • Se aprobă Darea de seamă a Comisiei de Cenzori pentru anul 2015.
 • Se aprobă indicatorii business-planului Băncii pentru anul 2016.
 • Se aprobă modificările şi completările în Statutul Băncii.
 • Se aprobă modificările şi completările în regulamentele Băncii (Regulamentul Adunării Generale a Acţionarilor, Regulamentul Consiliului, Regulamentul Comisiei de Cenzori, Regulamentul privind modul de acordare a accesului acţionarilor sau deţinătorilor de obligaţiuni la documente.
 • De a direcţiona profitul Băncii obţinut în a.2015 la majorarea capitalului acţionar al Băncii. Se achită dividende acţionarilor Băncii din profitul nerepartizat al anului 2007 în mărime 5 lei la o acţiune, data întocmirii listei acţionarilor, care au dreptul de a primi dividende – 15.03.2016, forma şi termenul de achitare a dividendelor-mijloace băneşti (în numerar şi prin virament) în termen pînă la 30.06.2016.
 • Se stabileşte retribuţie lunară membrilor Consiliului si Comisiei de Cenzori. Se achită conform totalurilor activităţii a.2015 remuneraţia membrilor Consiliului, salariaţilor şi Comisiei de Cenzori a Băncii.
 • Alegerea membrului Consiliului se amănă într-o nouă adunare generală extraordinară prin corespondenţă.
 • Se aleg membrii Comitetului de Conducere pe un termen de 4 ani: Vasilachi Iu., Cuşnir P., Slobodean S., Şaghin P.
 • Se aproba în calitate de audit al Băncii pentru anul 2016 Compania «Grant Thornton Audit» SRL şi cuantumul retribuirii serviciilor acesteia.
In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.