Promovarea creării micilor afaceri şi acordarea suportului la dezvoltarea întreprinderilor existente sunt obiectivele de bază ale activităţii Organizației pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM)