AmCham Moldova contribuie la îmbunătățirea proiectului privind crearea Registrului garanțiilor reale mobiliare

În cadrul procesului de consultare publică a ”Proiectului de Hotărîre de Guvern privind crearea Registrului garanţiilor reale mobiliare”, Camera de Comerț Americană din Moldova (AmCham Moldova) a adresat o serie de comentarii și recomandări Ministerului Justiției în vederea îmbunătățirii textului proiectului de act normativ.

În scrisoarea adresată către Ministerul Justiției, pe lângă anexa cu comentarii şi recomandări, sunt expuse 7 neclarități care AmCham Moldova speră să fie elucidate:

1. Confundarea noțiunilor de Registrul garanțiilor, cu platforma pe care se ține acesta

Conform Ordinului Ministrului Justiției nr. 481, din 7 noiembrie 2014, vechiul Registru al gajului bunurilor mobile de plin drept se consideră Registru al garanțiilor reale mobiliare, iar procesual deja se urmează procedura nouă: demersurile fiind substituite cu avize; notarii verifică identitatea părților; notarii nu solicită un exemplar al contractului de gaj. Dacă Hotărîrea de Guvern va prevedea că prin ea se creează Registrul garanțiilor reale mobiliare, reiese că Ordinul MJ nr. 481, din 7 noiembrie 2014 era fără efect, iar gajurile înregistrate în perioada dintre 8 noiembrie 2014 şi data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern sunt nule. În opinia noastră, Hotărârea de Guvern trebuie să reafirme dispozițiile Ordinului Ministerului Justiției nr. 481 din 07.11.2014, precum că Registrul gajului bunurilor mobile, începând cu 8 noiembrie 2014, se consideră Registru al garanțiilor reale mobiliare. Deci Hotărârea Guvernului trebuie să prevadă că Registrul garanțiilor reale mobiliare se creează prin reorganizarea Registrului gajului bunurilor mobile. Înțelegem că Ministerul Justiției planifică lansarea unei noi platforme, on-line de operare şi acces la Registrul garanțiilor. Însă prezenta nu trebuie tratată ca creare a unui nou registru. Începând cu 2002 au existat mai multe actualizări în soft-ul Registrului gajului bunurilor mobile, însă aceasta nu a necesitat o modificare a Legii sau a Hotărârii de Guvern, deoarece registrul avea aceeași denumire şi îndeplinea aceeași funcție. Ulterior, în anii 2005-2008 Registrul bunurilor imobile a trecut la forma electronică, fapt ce nu a presupus crearea unui nou registru, ci doar că se schimbă platforma – modul de ținere.

2. Considerăm că informația privind gajurile mobiliare existente trebuie să se cuprindă într-un singur registru, după intrarea în vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern     

Considerăm un imperativ ca în scopul asigurării uniformității Registrului garanțiilor, conform obiectivelor reformei Legii gajului, evitarea segmentării cronologice a acestuia. Existența unor registre paralele, ținute de diferite persoane, și care se caută prin proceduri diferite, este incertă. Anticipăm o serie de litigii în care terții vor susține că sunt de bună-credință întrucât au căutat prin intermediul interfeței web, dar nu au căutat în „vechile” registre. În acest sens, exemplificăm cu situația din 2002, când s-a trecut de la registrul notarilor la registrul electronic toată informația din registrul notarilor (așa-numita „baza veche”) a fost inclusă în registrul electronic. Astfel încât un solicitant depunând o cerere de căutare la un notar, avea o privire integrală asupra tuturor gajurilor, „vechi” sau „noi”.

3. Incertitudini privind operarea modificărilor la gaj, înregistrate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 173, din 25.07.2014

Conform raționamentului autorilor, dacă informația este reflectată în baza veche, şi oricine va căuta acolo, reiese că ea acolo trebuie modificată. Totodată, conform dispozițiilor alin. (2), art. 41, Legii nr. 499, din 30 iulie 2001, cu privire la gaj, la modificare se aplică regulile înregistrării, deci modificarea operată după 8 noiembrie 2014 trebuie înscrisă în Registrul garanțiilor pe portalul web.

4. Restrictivitatea privind modalitatea de plată a serviciilor aferente Registrului Garanțiilor

Conform pct. 7 și pct. 44 din Regulament, se prevede achitarea plăților prin intermediul Serviciului Guvernamental de plăți electronice (MPay). În scopul excluderii limitării accesului la serviciile aferente Registrului garanțiilor, propunem a introduce în Regulament și alte posibilități de achitare a plăților. În special ne referim la accesul pasiv la Registrul garanțiilor, solicitarea înregistrării sau eliberării extrasului din partea unei persoane juridice ș.a. Ca alternativă, propunem eliminarea cerinței privind achitarea plăților exclusiv prin intermediul serviciului MPay, din Regulament.

5. Cercul limitat al categoriilor de operatori

În conformitate cu art. 39, Legea cu privire la gaj, operatorul poate fi orice persoană autorizată de Ministerul Justiției cu drept de acces activ la Registrul garanțiilor. Prin urmare, dat fiind faptul că organizațiile de microfinanțare și companiile de leasing sunt participanți activi ai pieței de creditare, considerăm necesar de a oferi posibilitatea și acestor categorii de persoane de a primi autorizație în vederea desfășurării activității de operator al Registrului garanțiilor. Paralel, considerăm necesar de a permite instituțiilor financiare (băncile comerciale), organizațiilor de microfinanțare și companiilor de leasing de a înregistra, modifica sau radia garanțiile în care au concomitent calitatea de debitor sau creditor al creanței garantate.

6. Este recomandabilă explicarea unei serii de noțiuni utilizate în cadrul Proiectului de Hotărîre de Guvern, după cum urmează: „noua soluție tehnică”, „acces prin intermediul portalului web”, „baze de date vechi”, „operator”, „aviz de înregistrare”, „aviz de modificare”, „aviz de radiere”, „acces activ”, „acces pasiv”, etc.

7. Considerăm, că prezentul Regulament urmează să includă anexe care să fie parte integrantă a acestuia şi care să conțină formularele tip de avize de înregistrare, modificare, radiere, etc. a gajului. 

AmCham Moldova anunţă că este deschisă pentru întrevederi ulterioare cu echipa Ministerului responsabil de elaborarea Proiectului pentru a conlucra la îmbunătățirea proiectului.

Sursa: amcham.md

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.