Rezultatul Adunării generale a acţionarilor “Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. din 24.04.2015

Organul executiv al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. Vă aduce la cunoştinţă că la Adunarea generală a acţionarilor din 24.04.2015 au participat 38 de acţionari care deţin 1 062 812 de acţiuni, ce constituie 87,76% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot.

În rezultatul examinării chestiunilor de pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărîri:

 1. Referitoar la chestiunea cu privire la rezultatele activităţii „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. în anul 2014 au fost aprobate: – darea de seamă a Consiliului Băncii, Rezultatele activităţii economice-financiare ale Băncii în anul 2014 confirmate de Comisia de Cenzori şi firma independenţă de audit şi darea de seamă şi avizul Comisiei de Cenzori Băncii pentru anul 2014.
 2. Referitor la chistiunea cu privire la repartizarea profitului net al „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. obţinut în anul 2014 Adunarea generală a hotărîrt de a fi lăsată nerepartizat beneficiului obţinut de Banca în anul 2014 în sumă de 22,6 mln. lei.
 3. Referitor la chisteunea cu privire la Strategia de dezvoltare a Băncii – a fost aprobată Strategia de dezvoltare a “Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. pentru anii 2015 – 2017.
 4. Referitor la chestiunea cu privire la aprobarea societăţii de audit, pentru efectuarea auditului în anul 2015: – a fost aprobată societatea de audit „Deloitte & Touche” SRL pentru efectuarea auditului activităţii Băncii în anul 2015 şi stabilit costul serviciilor.
 5. Referitor la chestiunea cu privire la încheierea contractului cu societatea de audit pentru îndeplinirea împuternicirilor Comisiei de Cenzori a Băncii pe anul 2015: – au fost aprobate societatea de audit „Grant Thornton Audit” SRL pentru îndeplinirea împuternicirilor membrilor Comisiei de cenzori a Băncii şi contractul cu aceasta societate.
 6. Referitor la chestiunea cu privire la introducerea modificărilor în Statutul Băncii – au fost aprobate modificările şi completările în Statutul „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A. Din sase modificări propuse în Statut au fost aprobate numai patru, modificările cu privire la micşorarea numărului membrilor Consiliului şi la modul de aprobare a deciziilor de către Consiliul nu au fost acceptate.
 7. Referitor la chestiunea cu privire la alegerea componenţei noi a Consiliului Băncii – a fost aleasă componenţă nouă a Consiliului Băncii: Voronin Oleg, Harea Cristina, Blashchuk Iurii, Anglicev Igor, Carabeţchi Ilia, Cojocaru Dumitru, Bişir Ivan. Dl. Voronin Oleg a fost ales în funcţia de Preşedintele Consiliului Băncii.
 8. Referitor la chestiunea cu privire la stabilirea cuantumului retribuţiei muncii şi remunerării membrilor Consiliului Băncii – a fost aprobat cuantumul remunerării membrilor Consiliului şi salariul Preşedintelui Consiliului Băncii, care este angajat în funcţie permanentă.
 9. Referitor la chestiunea cu privire la introducerea modificărilor şi completărilor în Codul de guvernare corporativă a Băncii – au fost aprobate toate modificările şi completările propuse în Codul de guvernare corporativă a „Băncii de Finanţe şi Comerţ” SA”.
 10. Referitor la chestiunea cu privire la aprobarea Regulamentului Adunării generale a acţionarilor – a fost aprobat Regulamentul Adunării generale a acţionarilor „Băncii de Finanţe şi Comerţ” SA, care va intra în vigoare după introducerea modificării în Statutul Băncii în conformitate cu cerinţele prevăzute în pun.1 art. 59 din Legea privind societăţile pe acţiuni.
 11. Referitor la chestiunea cu privire la autentificarea Procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor Băncii – autentificarea procesului-verbal al Adunării generale a acţionarilor băncii a fost pus în sarcina Societăţii de audit „Grant Thornton Audit” SRL, care îndeplineşte împuternicirile membrilor Comisiei de cenzori a Băncii.


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.