Sistemul fiscal sub impactul Acordului de Asociere: între realizări, regrese și perspective

În urma implementării Acordului de Asociere de către Republica Moldova, sistemul fiscal național va fi reconfigurat în strânsă corelație cu legislația fiscală a Uniunii Europene. În mod direct, politica și sistemul fiscal sunt vizate în capitolul 8 ”Fiscalitate” (titlul IV ”Cooperarea economică și alte tipuri de cooperare sectorială”) al Acordului de Asociere. În conformitate cu prevederile acestui capitol, Republica Moldova s-a angajat să pună în aplicare principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal și anume, principiul transparenței, al schimbului de informații și al concurenței loiale în domeniul fiscal, la care au aderat statele membre din UE, scrie economsita IDIS Viitorul, Angela Secrieru în BULETINUL INFORMATIV.

Pentru că politica fiscală a UE este orientată spre buna funcționare a pieței unice, armonizarea impozitării indirecte, care influențează libera circulație a mărfurilor și libera prestare a serviciilor pe piața unică, este abordată înaintea impozitării directe.

Republica Moldova s-a angajat să-și îmbunătățească și să dezvolte regimul fiscal și administrația fiscală, inclusiv prin consolidarea capacității de colectare și control, cu un accent deosebit pe procedurile de rambursare a taxei pe valoarea adăugată (TVA), pentru a evita acumularea arieratelor, pentru a asigura colectarea eficace a impozitelor și pentru a consolida combaterea fraudei fiscale și a evaziunii fiscale. Or, armonizarea politicilor în ceea ce privește contracararea și combaterea fraudei și a contrabandei cu produse supuse accizelor reprezintă un alt angajament pe care trebuie să-l respecte Republica Moldova. Aproprierea treptată a ratelor accizelor la produse din tutun va fi realizată în conformitate cu Convenția-cadru pentru controlul tutunului a Organizației Mondiale a Sănătății din 2003 (CCCT a OMS).

Instrumentul principal de implementare a Acordului de Asociere îl constituie Agenda de Asociere. Cu referire la sistemul fiscal și administrarea fiscală, Agenda de Asociere identifică următoarele activități prioritare pentru perioada 2017-2019:

  • armonizarea Codului fiscal al Republicii Moldova în materie de TVA și accize cu directivele relevante ale UE, în conformitate cu dispozițiile din anexa VI la AA;
  • continuarea dezvoltării cooperării cu Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și cu administrațiile fiscale ale statelor membre ale UE prin schimbul de noi experiențe și tendințe în domeniul fiscalității;
  • îmbunătățirea și simplificarea legislației fiscale;
  • adoptarea de măsuri vizând asigurarea impunerii și colectării echitabile și eficiente a impozitelor directe;
  • apropierea legislației Republicii Moldova în materie de scutiri de TVA și accize de legislația UE, în conformitate cu anexa VI din AA;
  • îmbunătățirea cooperării fiscale internaționale în vederea sporirii bunei guvernanțe în domeniul fiscal, și anume prin aplicarea principiilor transparenței, schimbului de informații și concurenței fiscale echitabile;
  • îmbunătățirea capacității administrației fiscale prin consolidarea managementului schimbării, realizarea reformei instituționale și operaționale, contribuirea la procesul de integrare europeană și modernizarea tehnologiilor informaționale;
  • îmbunătățirea capacității administrației fiscale în scopul evitării acumulării arieratelor, asigurării colectării eficace a impozitelor și consolidării combaterii fraudei fiscale și evitării obligațiilor fiscale;
  • adoptarea de măsuri de armonizare a politicilor de combatere a fraudei și a contrabandei cu produse supuse accizelor.

Dintre aceste priorități, primele două reprezintă priorități pe termen scurt, celelalte – priorități pe termen mediu. Pentru că suntem de trei ani în procesul de reformare a sistemului fiscal în contextul Acordului de Asociere, prezintă interes felul în care evoluează regimul fiscal din Republica Moldova. În acest sens, dinamica calității regimului fiscal din Republica Moldova poate fi evaluată în baza rapoartelor Paying Taxes (2017-2019), elaborate de Banca Mondială în parteneriat cu PwC PricewaterhouseCoopers).

Conform acestor rapoarte, Republica Moldova a înregistrat în perioada analizată regrese în promovarea îmbunătățirilor la nivelul regimului fiscal. Astfel, dacă raportul Paying Taxes 2017 poziționează Republica Moldova pe locul 31, atunci raportul din 2018 o clasează pe locul 32, iar în raportul Paying Taxes 2019 Republica Moldova regresează pe poziția 35 din 190 de economii supuse evaluării în aceste rapoarte.

Concluzia generală care se impune în baza acestor evaluări este că, deși suntem în procesul de implementare a AA, regimul fiscal a înregistrat în perioada analizată regrese. Prezintă interes și evaluarea Indicelui de eficiență a impozitării care poate fi calculat pentru fiecare categorie de impozit și taxă. Evidențiem dinamica Indicelui de eficiență a taxării în cazul TVA care a cunoscut în perioada 2016-2018 o tendință de îmbunătățire: 2016 – 64,0%, 2017 – 66,9%, 2018 – 76,9%, sugerând concluzia despre înregistrarea anumitor progrese și îmbunătățiri în administrarea fiscală a acestei taxe.

Sursa: IDIS ViitorulJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.