Bursa de Valori a Moldovei a definitivat lista societăţilor pe acţiuni admise spre tranzacţionare

Bursa de Valori a Moldovei care a obţinut din 11 mai 2015 licenţă de operator de piaţă şi autorizaţie de piaţă reglementată, pe o perioadă nelimitată, a definitivat lista societăţilor pe acţiuni care sunt admise spre tranzacţionare.

Conform situaţiei din 18 mai 2015, la Bursa de Valori a Moldovei sunt admise 49 societăţi pe acţiuni, dintre care 10 bănci licenţiate.

Lista societăţilor pe acţiuni admise spre tranzacţionare la Bursa de Valori a Moldovei

Denumirea societăţii pe acţiuni Denumirea societăţii pe acţiuni
1 BC „VICTORIABANK” SA 26 SA „SEMNAL”
2 SA „BANCA DE ECONOMII” 27 SA „GEMENI”
3 BC „MOBIASBANCĂ – Groupe Societe Generale” SA 28 SA de lucrări speciale mecanizate de construcţie „LUSMECON”
4 BC „BANCA SOCIALĂ” SA 29 SA „INCONARM”
5 SA ÎM „SUDZUCKER-MOLDOVA” 30 SA „FABRICA DE CONSERVE CĂLĂRAŞI”
6 SA  „UNIBANK” BC 31 SA ÎM  Fabrica de vinuri „VINĂRIA BARDAR”
7 BC „ENERGBANK” SA 32 SA „Institutul de proiectare tehnologică „IPTEH”
8 SA „BANCA DE FINANŢE ŞI COMERŢ” 33 SA combinatul poligrafic  „TIPAR-COLOR”
9 BC „ProCredit Bank” SA 34 Uzina Mecanica „ARTMET” SA
10 SA Combinatul de panificaţie „FRANZELUŢA” 35 SA „BETON ARMAT” Şoldăneşti
11 BC „COMERŢBANK” SA 36 SA de construcţii sociale şi civile „CONSOCIVIL”
12 SA” Combinatul  materialor de construcţie „MACON” 37 SA compania pentru aprovizionare cu produse petroliere „AGROPETROL”
13 SA „ZORILE” 38 SA „KAZAYAK – VIN”
14 BC „EUROCREDITBANK” SA 39 SA companie de închiriere a activelor neutilizate „CAAN”
15  SA „FLOARE-CARPET” 40 SA întreprinderea de prelucrare şi desfacere a producţiei agricole „TOMAI-VIN”
16 SA  de selecţie şi hibridizare a păsărilor „FLORENI” 41 SA Întreprinderea piscicolă „GHIDRIN”
17 SA „SIGMA” 42 SA „INTERAUTOTRANS”
18 SA „Moldovahidromaş” 43 SA ÎM  „UNGHENI-VIN”
19 SA „FABRICA DE PRELUCRARE A SEMINŢELOR DE PORUMB din Rautel” 44 SA fabrica de articole  de marochinărie „ARTIMA”
20 SA  pentru producerea mărfurilor chimice „ASCHIM” 45 SA „TRANSCON-M”
21 SA „Magazinul universal central  UNIC” 46 SA  compania pt construcţii şi comerţ „MOLDAGROCONSTRUCŢIA”
22 SC „Tomai-Vinex” SA 47 SA „MOLDOVA-TUR”
23 SA „FABRICA DE UNT DIN FLOREŞTI” 48 SA compania pt prod. art. din beton armat şi mat. de constr. „FURNIZORUL ABA”
24 SA „PRODUSE CEREALIERE” 49 SA „AQUA PRUT”
25 SA „TEBAS”

Sursa: Bursa de Valori a Moldovei

Această listă poate fi modificată deoarece Comisia Naţională a Pieţei Financiare este dispusă să analizeze cererile parvenite de la societăţile pe acţiuni care nu corespund cerinţelor de admitere spre tranzacţionare pe piaţa reglementată, pentru a le acorda această posibilitate în cazul în care consideră că pentru valorile mobiliare ale acestor societăţi pe acţiuni piaţa reglementată este o piaţă adecvată.

Pe piaţa reglementată sunt admise societăţile pe acţiuni care au capitalizare bursieră previzibilă este de cel puţin echivalentul în lei la 1 milion de euro calculat la cursul oficial al Băncii Naţionale a Moldovei la data admiterii sau dacă aceasta nu poate fi evaluată, atunci capitalul propriu al societăților trebuie să corespundă cu valoarea sus indicată.Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.