Calitatea mediului concurențial în contextul integrării europene

Concurența reprezintă o pavăză împotriva protecționismului și înrădăcinării intereselor marilor întreprinderi și monopolurilor, deschizând piețele pentru noii intrați și sporind atractivitatea unei țări ca beneficiar al investițiilor străine directe Concurența este un factor crucial în determinarea creșterii economice, scrie în BULETINUL INFORMATIV, IDIS Viitorul, economista, Angela Secrieru.

În primul rând, concurența pune presiuni asupra firmelor pentru ca acestea să-și crească eficiența. În al doilea rând, concurența asigură ca firmele mai productive să-și crească cota de piață în detrimentul celor mai puțin productive. În al treilea rând, în prezența concurenței, firmele vor urmări să inoveze pentru a obține un avantaj din punct de vedere al costurilor, pentru a-și diferenția produsele sau pentru a aduce noi produse pe piață.

De asemenea, concurența contribuie la creșterea economică și în alte moduri. Există dovezi că concurența reduce ratele inflației, atât la nivel sectorial, cât și la nivel agregat. Concurența reprezintă o pavăză împotriva protecționismului și înrădăcinării intereselor marilor întreprinderi și monopolurilor, deschizând piețele pentru noii intrați și sporind atractivitatea unei țări ca beneficiar al investițiilor străine directe. Rolul concurenței în determinarea creșterii economice este deosebit de important în actualul climat economic. Cu instrumente macroeconomice susceptibile a se dovedi insuficiente și utilizarea lor restricționată de necesitatea consolidării fiscale, instrumentele microeconomice (precum înlăturarea presiunilor inutile de reglementare și protecția și promovarea concurenței) devin cu atât mai importante Acquis-ul comunitar în materie de concurență cuprinde regulile comunitare de concurență care au o vechime de peste o jumătate de secol, fiind incluse în Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, semnat la Roma, în anul 1957 și legislația secundară comunitară care dezvoltă aceste principii (regulamente, reglementări-cadru, linii directoare).

Regulile de concurență sunt reflectate în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) la Capitolul 1 al Titlului VII „Norme comune privind concurența, impozitarea și armonizarea legislativă”.

Astfel, Conform articolului 101 (ex-articolul 81 din TCE) sunt incompatibile cu piața internă și interzise orice acorduri între întreprinderi, orice decizii ale asocierilor de întreprinderi și orice practici concertate care pot afecta comerțul dintre statele membre și care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrângerea sau denaturarea concurenței în cadrul pieței interne și, în special, cele care: stabilesc, direct sau indirect, prețuri de cumpărare sau de vânzare sau orice alte condiții, de tranzacționare, limitează sau controlează producția, comercializarea, dezvoltarea tehnică sau, investițiile, împart piețele sau sursele de aprovizionare, aplică, în raporturile cu partenerii comerciali, condiții inegale la prestații echivalente, creând astfel acestora un dezavantaj concurențial, condiționează încheierea contractelor de acceptarea de către parteneri a unor prestații, suplimentare care, prin natura lor sau în conformitate cu uzanțele comerciale, nu au legătură cu obiectul acestor contracte. Cu toate acestea, prevederile de mai sus pot fi declarate inaplicabile în cazul acordurilor între întreprinderi, decizii ale asocierilor de întreprinderi, practici concertate care contribuie la îmbunătățirea producției sau distribuției de produse ori la promovarea progresului tehnic.

Citește continuarea!

Sursa: viitorul.orgJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.