Ce presupune supraveghere specială a unei bănci

Supraveghere specială conform Legii instituțiilor financiare nr. 550-XIII din 21.07.1995, este o procedură instituită de Banca Naţională a Moldovei (BNM) la o bancă în cazul constatării încălcărilor, precum şi a unei situaţii financiare precare a acesteia.

Supraveghere specială se instituie când acţionarii sau administratorii băncii au încălcat Legea instituțiilor financiare, actele normative ale BNM, condiţiile de licenţiere sau cerinţele autorizaţiei, permisiunii, aprobării, confirmării, obligațiile fiduciare, obligaţiile prevăzute de legislaţia privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, al căror control al respectării ţine de competenţa BNM, periclitează interesele deponenţilor ori s-au angajat în operaţiuni riscante sau dubioase, nu au raportat, au raportat cu întîrziere, au raportat date eronate privind indicatorii de prudenţă bancară sau alte exigenţe prevăzute în actele normative ale BNM, nu au respectat măsurile de remediere stabilite de BNM sau luînd în considerare specificul situaţiei financiare curente sau din trecut a băncii.

Supravegherea specială se efectuează printr-o comisie instituită în acest scop, formată din maximum 5 salariaţi din cadrul BNM, dintre care unul îndeplineşte funcţia de preşedinte al comisiei şi unul – pe cea de vicepreşedinte al acesteia.

Principalele atribuţii ale comisiei de supraveghere specială sunt:

 • analiza situaţiei financiare a băncii;
 • urmărirea modului în care consiliul, organul executiv şi administratorii băncii acţionează pentru stabilirea şi aplicarea măsurilor necesare de remediere a încălcărilor şi deficienţelor sau, după caz, a recomandărilor formulate de comisie, sau a măsurilor dispuse de Banca Naţională potrivit prezentei legi;
 • formularea recomandărilor către bancă privind:
  – suspendarea sau abrogarea unor decizii ale organelor de conducere ale băncii, contrare cerinţelor de prudenţă sau care conduc la deteriorarea situaţiei financiare a acesteia;
  – modificarea/completarea cadrului de conducere, a strategiilor, proceselor şi mecanismelor implementate de bancă;
  – limitarea şi/sau suspendarea unor activităţi şi operaţiuni ale băncii pe o anumită perioadă;
  – orice alte măsuri considerate necesare pentru remedierea încălcărilor şi/sau a situaţiei băncii;
 • formularea recomandărilor către BNM pentru dispunerea anumitor măsuri sau pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege în situaţia în care consiliul, organul executiv sau administratorii băncii nu respectă măsurile recomandate de comisie ori acestea nu s-au soldat cu efectul scontat.

Comisia de supraveghere specială nu se substituie administratorilor băncii în ceea ce priveşte administrarea curentă a activităţii şi competenţa de a angaja banca. Responsabilitatea pentru legalitatea, realitatea, exactitatea şi oportunitatea operaţiunilor efectuate de bancă şi a documentelor întocmite de bancă revine exclusiv administratorilor băncii şi/sau persoanelor care întocmesc şi semnează documentele în cauză, potrivit atribuţiilor şi competenţelor acestora.

Membrii comisiei de supraveghere specială au acces la toate informaţiile, documentele şi registrele băncii, fiind obligaţi să păstreze secretul profesional privind operațiunile acesteia, iar organele de conducere, angajaţii băncii, alte persoane nu pot împiedica exercitarea atribuţiilor membrilor comisiei de supraveghere specială.

În funcţie de propunerile şi concluziile rezultate din rapoartele comisiei de supraveghere specială, BNM hotărăşte cu privire la încetarea sau continuarea supravegherii speciale pentru o perioadă de cel mult 3 luni de la data instituirii ei.

În cazul în care în activitatea băncii se constată în continuare deficienţe grave, BNM poate hotărî, în funcţie de situaţia concretă, aplicarea măsurii de administrare specială a băncii sau a altor măsuri prevăzute de lege, inclusiv retragerea licenţei şi lichidarea silită a băncii.

Autor: Dionisie ComerzanJoin the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.