În componenţa Consiliul pentru Competitivitate fac parte 38 de membri

În scopul executării Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020”, prin Hotărâre de Guvern a fost instituit Consiliul pentru Competitivitate.

În sarcina Consiliului pentru Competitivitate  va fi coordonarea, monitorizarea şi evaluarea procesului de implementare a Foii de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova, cu informarea anuală a Guvernului, până la data de 30 iulie a anului ce urmează după perioada de gestiune, despre progresele şi rezultatele obținute.

Președintele Consiliului a fost numit viceprim-ministru, ministru al economiei dl. Andrian Candu, iar vicepreședinte a fost numit viceministru al economiei dl. Tudor Copaci.

În componența Consiliul mai fac parte 36 de membri:

 • Dona Şcola – director al Organizaţiei de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova, secretar al Consiliului;
 • Ion Gumene – şef al Direcţiei coordonarea politicilor si planificare strategică,  Cancelaria de Stat;
 • Ştefan Crangă – viceministru al finanţelor;
 • Victor Zubcu – viceministru al dezvoltării regionale şi construcţiilor;
 • Gheorghe Gaberi – viceministru al agriculturii şi industriei alimentare;
 • Vladimir Grosu – viceministru al justiţiei;
 • Vitalie Tarlev – viceministru al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;
 • Vladimir Cebotari – viceministru al transporturilor şi infrastructurii drumurilor;
 • Lazăt Chirică – viceministru al mediului;
 • Loretta Handrabura – viceministru al educaţiei;
 • Dragoş Hîncu – viceministru al tineretului şi sportului;
 • Mihai Ciocanu – viceministru al sănătăţii;
 • Sergiu Sainciuc – viceministru al muncii, protecţiei sociale şi familiei;
 • Nina Dosca – vicepreşedinte al Consiliului de administraţie al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare;
 • Emma Tăbîrţă – viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldove;
 • Vitalie Volcov – director general adjunct al Biroului Naţional de Statistică;
 • Stanislav Rusu – director general adjunct al Agenţiei Turismului;
 • Alexandru Stratan – director al Institutului Naţional  de Cercetări Economice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei;
 • Roman Chirica – director general al Agenţiei pentru Inovare şi Transfer Tehnologic;
 • Sergiu Ciobanu – director al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică;
 • Corneliu Jaloba – director adjunct al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei;
 • Ion Holban – director al Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă;
 • Lilia Bolocan – director general al Agenţiei de Stat pentru Proprietate Intelectuală;
 • Ion Maxim – membru al Plenului Consiliului Concurenţei al Republicii Moldova;
 • Ala Cotelnic – prim prorector al Academiei de Studii Economice din Moldova;
 • Vasile Mamaligă – decan al Facultăţii Inginerie Economică  şi Business al Universităţii Tehnice a Moldovei;
 • Grigore Marian – prorector pentru activitate ştiinţifică al Universităţii  Agrare de Stat din Moldova;
 • Valeriu Lazăr – preşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie;
 • Leonid Cerescu – preşedinte al Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova;
 • Marin Ciobanu – preşedinte al Asociaţiei Patronale din Industria Prelucrătoare;
 • Alexandra Can – preşedinte al Asociaţiei Patronale a Industriei Uşoare, director S.A. „ARTIMA”;
 • Veaceslav Cunev – preşedinte al Asociaţiei naţionale a companiilor private în domeniul TIC;
 • Pavel Caba – preşedinte al Federaţiei patronale a construcţiilor, drumarilor şi a producătorilor materialelor de construcţie „ConDruMat”;
 • Viorica Sîrbu – director al companiei afiliate SC „Creator-Iu.Borş” SRL, Uniunea Producătorilor de Mobilă;
 • Eugen Daţco – preşedinte al Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor;
 • Petru Chiriac – vicepreşedinte al Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova.

Activitatea Consiliului se organizează de către Secretariatul Consiliului, atribuţiile căruia le exercită Organizaţia de Atragere a Investiţiilor şi Promovare a Exportului din Moldova (OPEM). Şedinţele Consiliului se convoacă în funcţie de necesitate, însă nu mai rar decît de două ori pe an.

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.