A fost prelungit moratoriul cu 2 luni la Banca de Economii şi Banca Socială

Banca Naţională a Moldovei a prelungit pe o perioadă de 2 luni moratoriul asupra unor creanțe ale creditorilor Băncii de Economii (BEM) şi Băncii Sociale (BS), conform avizilor publicate în Monitorul Oficial nr.29-32 (5071-5074) din 6 februarie 2015.

În aşa mod, aceste băncii rămân a fi supuse în continuare moratoriului care a fost instituită odată cu instaurarea administrării speciale (pe o perioadă de 9 luni) la BEM din 27 noiembrie 2014 şi la BS din 30 noiembrie 2014.

Scopul moratoriului conform Legii instituțiilor financiare este prevenirea agravării situației financiare a băncii şi a păstra activele acesteia. Moratoriul este instituit de obicei pe o perioadă de 2 luni dar poate fi prelungit cu încă 2 luni în situații de criză financiară sistemică.

Acţiunea moratoriului nu se extinde asupra:

 • creanţelor aferente depozitelor şi altor obligaţii pecuniare constituite/născute în baza tranzacţiilor încheiate după instituirea moratoriului;
 • creanţelor salariaţilor băncii privind plata salariilor, remuneraţiilor de autor, privind repararea prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, ori prin deces, precum şi asupra creanţelor creditorilor privind plata salariilor, pensiilor, a pensiilor de întreţinere, burselor, indemnizaţiilor sociale, în limitele stabilite de administratorul special;
 • creanţelor privind plata cheltuielilor de administrare necesare asigurării activităţii băncii.

Iar în perioada acţiunii moratoriului:

 • nu se aplică dobânzi, penalităţi şi alte măsuri de răspundere patrimonială pentru neexecutarea sau
  executarea necorespunzătoare a obligaţiilor băncii;
 • dobânzile stabilite la obligaţiile băncii se calculează, dar se plătesc numai după expirarea termenului moratoriului sau după ridicarea acestuia de către Banca Naţională înainte de termen;
 • nu se admite intentarea şi continuarea procedurilor judiciare sau administrative, precum şi aplicarea altor
  metode de apărare juridică în scopul obţinerii sau asigurării plăţilor aferente depozitelor sau datoriilor;
 • se suspendă executarea documentelor executorii şi a altor acte supuse executării silite privind urmărirea activelor băncii, inclusiv a bunurilor gajate, cu excepţia cazurilor legate de creanţele
  asupra cărora nu se extinde moratoriul;
 • nu se admite satisfacerea cererii acţionarului băncii privind răscumpărarea acţiunilor, în urma căreia acţionarul se va retrage din componenţa acţionarilor băncii.

Moratoriul nu constituie situaţie de insolvabilitate a băncii.

 

In this article


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.