Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor BC „Moldindconbank” SA – 10 iunie 2016

BC „Moldindconbank” SA aduce la cunoștință că, în conformitate cu Hotărîrea Consiliului Băncii din 28.04.2016 (proces-verbal nr.06), la 10 iunie 2016, cu începere la ora 11.00, va avea loc Adunarea generală ordinară anuală a acționarilor, pe adresa: mun.Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 79, în incinta Teatrului Național ”Mihai Eminescu”, cu următoarea ordine de zi:

 1. Darea de seamă a Consiliului Băncii, raportul financiar anual al Băncii, darea de seamă a Comisiei de cenzori, repartizarea beneficiului pentru anul 2015.
 2. Alegerea membrilor Consiliului BC „Moldindconbank” SA.
 3. Alegerea membrilor Comisiei de cenzori și a rezervei Comisiei de cenzori.
 4. Aprobarea Planului strategic al Băncii pentru anii 2016-2020, bugetului și normativelor de repartizare a beneficiului pe anul 2016.
 5. Aprobarea modificărilor și completărilor la Statutul BC „Moldindconbank” SA, Regulamentul Consiliului BC „Moldindconbank” SA și Regulamentului Comisiei de cenzori a BC „Moldindconbank” SA.
 6. Confirmarea organizației de audit pentru anul 2016 și stabilirea cuantumului retribuirii serviciilor acesteia.

Informații suplimentare:

 • Adunarea se desfășoară cu prezența acționarilor.
 • Lista acționarilor cu dreptul de participare la Adunare este întocmită la data de 29.04.2016, cu modificările operate dpă întocmirea listei, dar nu mai tîrziu decît cu 3 zile pînă la data desfășurării Adunării.
 • Acționarii pot lua cunoștință de materialele ce vizează ordinea de zi a Adunării, începînd cu 31 mai 2016, între orele 9:00-16:00, în sediul central al Băncii din str.Armenească 38, bir.418, cu excepția zilelor de odihnă (sîmbătă și duminică).
 • Pentru participarea la Adunarea generală oridnară anuală acționarii Băncii vor prezenta buletinul de identitate (pașaportul), iar reprezentanții acționarilor – actul ce atestă împuternicirea (procură sau extrasul din Registrul de Stat al persoanelor juridice).
 • Înregistrarea participanților se desfășoară în ziua Adunării între orele 9:30-11:00.


Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.