AVIZ de convocare a Adunării Generale Anuale a Acționarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A. – 20 aprilie 2016

În conformitate cu prevederile art. 53 alin (3), lit. a) al Legii privind societăţile pe acţiuni nr. 1134-XIII din 20.04.1997, în temeiul deciziei Consiliului de Administraţie al Băncii din 11.03.2016, pentru data de 20 aprilie 2016 este convocată Adunarea Generală Anuală a Acţionarilor B.C. ”ProCredit Bank” S.A.. Forma de ținere a Adunării – cu prezenţa acționarilor.

Adunarea va avea loc la 20 aprilie 2016, la următoarea adresă: MD-2001, bd. Stefan cel Mare si Sfint 65, of. 901, mun. Chisinau, Republica Moldova, ora 10:00.

Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi:

  1. Determinarea cvorumului
  2. Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării
  3. Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi
  4. Revizuirea şi aprobarea dării de seamă financiare a Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2015
  5. Aprobarea Dării de Seamă Anuale a Consiliului de Administraţie al Băncii şi a Dării de Seamă Anuale a Comisiei de Cenzori a Băncii
  6. Examinarea şi aprobarea Raportului Financiar anual al Băncii pentru anul financiar încheiat la 31 decembrie 2015, pregătit de Societatea de Audit „KPMG Moldova” S.R.L.
  7. Confirmarea societății de audit independente pentru anul financiar care se încheie la 31 decembrie 2016 şi stabilirea remuneraţiei pentru serviciile prestate de aceasta
  8. Prelungirea contractului de prestare a serviciilor încheiat cu firma de audit „Moldauditing” S.R.L. – organizaţia, care îndeplineşte funcţia Comisiei de Cenzori şi aprobarea taxei anuale pentru serviciile prestate
  9. Repartizarea profitului anual al Băncii pentru anul 2015
  10. Revizuirea şi aprobarea codurilor şi regulamentelor care ţin de competenţa Adunării Generale a Acţionarilor

Despre materialele aferente ordinii de zi a Adunării Generale Anuale a Acționarilor, acţionarii vor fi informaţi adiţional prin transmiterea documentelor relevante la adresa sediului lor. Totodată acţionarii pot lua cunoştinţă de acestea la sediul B.C. „ProCredit Bank” S.A., începând cu 04.04.2016, în zilele de lucru, între orele 09:00 – 18:00.

Lista acţionarilor cu drept de participare la Adunarea Generală Anuală a Acționarilor va fi întocmită de către Registratorul Independent „Grupa Financiară” S.A. la situaţia din 23 martie 2016. Înregistrarea participanţilor la Adunare se va efectua la prezentarea actului de identitate. Reprezentanţii participanţilor vor fi obligați să prezinte deasemnea și o procură (în original), perfectată în conformitate cu legislaţia Republicii Moldova.Join the Conversation

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.